Mesto Trnava

Odborníci z radov verejnosti majú možnosť stať sa členmi komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí

Mesto Trnava ponúka občanom možnosť stať sa členmi komisií Mestského zastupiteľstva v Trnave a výborov mestských častí. Doplnia tak počty poslancov, ktorí boli do komisií a VMČ zvolení na vlaňajšom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022.
V prípade záujmu je potrebné vyplniť tlačivo so súhlasom so spracovaním osobných údajov a doručiť ho do 20. januára 2019 na radnicu. Záujemcov z radov verejnosti vyberie vedenie mesta a zvolí mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní v utorok 12. februára 2019.

Komisie mestského zastupiteľstva sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány samosprávy. Občanov – odborníkov v jednotlivých oblastiach je možné delegovať do nasledovných komisií:

  • Finančná komisia
  • Komisia kultúry  
  • Komisia mládeže a športu  
  • Komisia sociálnych vecí a zdravia
  • Komisia bytová
  • Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy
  • Komisia školstva a vzdelávania
  • Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt


Územie Trnavy sa delí na šesť mestských častí – záujemcovia majú možnosť vstúpiť do výboru mestskej časti, v ktorej majú trvalé bydlisko.

Tlačivá na stiahnutie:


>>> Pre záujemcov o komisie mestského zastupiteľstva

>>> Pre záujemcov o výbory mestských častí
 

Vyplnené a vlastnoručne podpísané tlačivo so súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť do 20. januára 2019:

•    osobne: Mesto Trnava, Hlavná ulica 1 (budova radnice), sekretariát primátora, 1. posch.     
•    písomne na adresu:  Mesto Trnava

K tlačivu Súhlasu pripojte aj krátky motivačný list o sebe a dôvodoch, prečo vás táto ponuka zaujala, a aký môže byť váš osobný prínos na uvedenej pozícii.

11.1.2019 13:30

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?