Mesto Trnava

Projekt Právna klinika pre občanov bude pokračovať už od budúcej stredy

Právna klinika pre občanov v nepriaznivej životnej situácii, ktorú zrealizovalo mesto Trnava v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v zimnom semestri 2016, štartuje opäť od stredy 22. februára 2017. Trnavčanky a Trnavčania, ktorí majú záujem o poskytnutie informácií v oblasti občianskeho, pracovného, správneho a trestného práva, budú môcť prísť každú stredu od 15.00 hod. do 18.00 hod. na Mestský úrad na Trhovej 3 do priestorov bývalého športového obchodu (dvere vľavo od hlavného vchodu).

Študenti práva v zimnom semestri poskytli v rámci Právnej kliniky poradenstvo v situáciách ako rozvod, dedičstvo, starostlivosť o dieťa a pod. Veľkým prínosom pre študentov bola skutočnosť, že išlo o tzv. živú kliniku, kde sa študenti stretávali s reálnymi ľuďmi a mohli sa tak zdokonaliť v komunikácii, v prezentovaní právnej informácie, v právnej logike a v ďalších potrebných zručnostiach. Na druhej strane študenti svojimi vedomosťami pomohli sociálne slabším občanom, ktorí si nemohli dovoliť profesionálnu pomoc. Týchto občanov primárne odporúčal odbor sociálny Mestského úradu v Trnave.

K cieľom projektu v letnom semestri 2016/2017 patrí poskytnutie právnych informácií sociálne slabším občanom, prehĺbenie vzťahov študentov s miestnou komunitou, učenie sa prostredníctvom skúseností, získavanie potrebných zručností a vedenie študentov k profesijnej etike a zodpovednosti.

Kontakt na Právnu kliniku pre občanov Trnavy: pravna.poradna@truni.sk

Lokalita

GPS:
N 48.37588402754523 / E 17.587476077246038

14.2.2017 13:39

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?