Mesto Trnava

S charitatívnym punčom si pripijeme na zdravie aj na pomoc tým, ktorí to potrebujú

Adventné trhy v Trnave sa okrem atmosféry pohody a predvianočnej veselosti nesú aj v duchu pomoci druhým. Charitatívny stánok Mesta Trnava na pešej zóne pod radnicou každý deň poskytuje priestor niektorej z trnavských neziskových organizácií či občianskemu združeniu, ktorých poslaním je pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
Organizácie v stánku predávajú svoje výrobky a dávajú do povedomia svoje aktivity. Okrem kúpy ich výrobkov má každý, kto chce prispieť na dobrú vec, možnosť zakúpiť si vianočný charitatívny punč. Výťažok z predaja poputuje miestnym organizáciám, ktoré budú počas troch dní punč predávať:

14. decembra od 12.00 do 18.00 h: Denný stacionár Comitas Trnava

15. decembra od 12.00 do 18.00 h: Trnavská arcidiecézna charita

16. decembra od 12.00 do 18.00 h: Centrum včasnej intervencie Trnava

Nedávno založené Centrum včasnej intervencie Trnava je možné podporiť aj vo verejnej zbierke s názvom Pre každé dieťa (v)čas, ktorá je otvorená ešte do konca roka. Záujemcovia majú možnosť prispieť peňažným darom v ľubovoľnej výške na portáli dobrakrajina.sk. Zbierku iniciovalo CVI Trnava v spolupráci so samosprávou v rámci kampane Giving Tuesday.

13.12.2018 11:33

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?