Mesto Trnava

Tri otázky pre zástupcov primátora

Rok 2018 sme uzavreli s novým zložením mestského zastupiteľstva a ten nový sme otvorili s novo vymenovanými zástupcami primátora mesta. Oboch sme oslovili na krátky rozhovor.

Eva Nemčovská, 1. zástupkyňa primátora mesta Trnava

Bol pre vás vstup do komunálnej politiky veľkou zmenou?
Ako vysokoškolská pedagogička mám skúsenosti s komunikáciou s veľkým množstvom ľudí a prezentáciou navonok, či už išlo o študentov, rôznych odborníkov z medzinárodných projektov, ministerstiev, Svetovej zdravotníckej organizácie a podobne, takže necítim stres z komunikácie s občanmi. Na druhej strane sa musím posunúť z odboru, v ktorom som špecializovaná, teda z oblasti zdravia a verejného zdravotníctva, aj do iných sfér, pretože v tejto pozícii zastrešujem širšie potreby obyvateľov Trnavy. Nemám s tým problém, dôležitá však bude určite aj spolupráca s odborníkmi z mesta.

Čo pociťujete ako svoju najväčšiu profesionálnu výzvu?
Mám v hlave viacero výziev, z ktorých najväčšia súvisí s tým, že som vyštudovanou verejnou zdravotníčkou a do mojich kompetencií viceprimátorky spadá odbor sociálny a odbor vzdelávania, športu a kultúry. Tou výzvou je, aby sa Trnava stala vzorom pre ostatné mesto na Slovensku, čo sa týka zdravia, zdravotnej výchovy a podpory ochrany zdravia. Samozrejme, že veľmi dôležitými sú aj sociálne veci, kuratela či charita, téma zdravia však súvisí so všetkými týmito oblasťami. Jednoz z mojich priorít je aj to, aby čo najefektívnejšie fungoval projekt Zdravé mesto Trnava a aby bol zosieťovaný so všetkými súvisiacimi odbormi mestského úradu. Takisto si želám oživiť Profil zdravia obyvateľov, ktorý by nám ukázal kritické body a definoval, kde nám pokrivkáva nejaká organizačná zložka. Netýka sa to iba poskytovania služieb v meste, ale napríklad aj obezity u detí, návštevnosti škôl, fluktuácie v práci – téma zdravia má veľmi komplexný záber.
Som projektový typ a som presvedčená o tom, že ako mesto nemôžeme stáť na mieste a žiť iba z toho, že máme nejaký rozpočet. Nad celou Trnavou i nad celým Slovenskom visí obrovský dotačný dáždnik a ak nebudeme písať projekty a využívať financie z dotácií, neposunieme sa ďalej. Mojím zámerom je preto doplniť a sledovať tzv. projektový kalendár najmä v oblasti mojej pôsobnosti, z ktorého bude jasné, v ktorom období a v akej oblasti môžeme podať projekt – či už  rámci štátu, eurofondov alebo iných dotačných foriem. Aj toto je jedna z výziev, ktorá je veľmi aktuálna a aj uskutočniteľná.

Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že ste sa stali poslankyňou mestského zastupiteľstva a neskôr zástupkyňou primátora?
Nie som rodená Trnavčanka, ako 18-ročná som sem prišla študovať na Trnavskú univerzitu, kde som ukončila magisterský aj doktorský stupeň. Žijem síce v Trnave už osemnásť rokov, no i tak som mala obavy, ako budú ľudia reagovať. Na jednej strane ma priatelia podporovali, že na to mám, na druhej strane som mala vnútorné pochybnosti, či to môže vyjsť. Nakoniec som dostala najviac hlasov  v našom volebnom obvode na Družbe a bola som veľmi príjemne prekvapená.
Mojím zámerom ako poslankyne mestského zastupiteľstva bolo pracovať v komisii sociálnych vecí a zdravia, keďže som mala svoju víziu v zdravotnej a sociálnej oblasti. Keď som sa stala jej predsedníčkou, vnímala som to ako pozitívny náznak, že veci pôjdu dobrým smerom. Neskôr som dostala ponuku na toto pracovné miesto a vzala som si čas na premyslenie, pretože mám rodinu a malé deti. Moje plusy sú, že viem rokovať, vystupovať, kriticky myslieť, viem sa vysporiadať s úradníckou agendou, no faktom je, že keď človek dostane takúto ponuku, nevie si absolútne predstaviť, čo ho čaká. Našťastie som však v rodinnom, študentskom i pracovnom prostredí stretla ľudí, ktorí ma vykreovali do dnešnej podoby. Jedným z nich je profesor Martin Rusnák, ktorého vnímam ako môjho tútora a ktorému ďakujem za to, že so mnou mal a ešte má trpezlivosť, a ktorý ma často dokázal hodiť do vody, no zároveň ma v nej naučil plávať.
 

Tibor Pekarčík, 2. zástupca primátora mesta Trnava

Aké sú vaše predstavy  na ďalšie štyri roky?
Keďže som v minulom volebnom období pôsobil ako viceprimátor pre oblasť majetkových, ekonomických a komunálnych záležitostí, ďalšie štyri roky sa budú niesť v podobnom duchu. Budeme pokračovať v začatej práci a dokončovať veci, ktoré sa nestihli uzavrieť v prvom štvorročnom období, pričom sa budeme držať plánu, ktorý sme mali pred voľbami. Spravíme maximum, čo sa bude dať – samozrejme, bude to obmedzené rozpočtom i pracovnými kapacitami ľudí, ale budeme pokračovať ďalej a snažiť sa urobiť čo najviac.

Čo je pre vás najväčšou výzvou?
Jednou z veľkých výziev bude implementovať parkovaciu politiku. Najmä v krajských mestách i v tom hlavnom s ňou narážajú na množstvo komplikácií, preto bude dôležité popasovať sa s touto agendou. Okrem toho by som bol rád, keby sme počas tohto obdobia stihli rozpracovať koncepciu parkovacích domov a pomohli by sme tým vyriešiť problém statickej dopravy v meste.

Čo vás na tejto práci najviac teší?
Najviac ma teší, keď – najmä po mnohých administratívnych peripetiách – človek vidí výsledok. Je  veľmi príjemné, keď sa človeku podarí pretvoriť niečo, čo bolo nefunkčné, a zrazu niečo zlepšíte, nehovoriac o rôznych osudoch ľudí, ktorí za vami ako viceprimátorom prídu. Ako človeka ma veľmi teší, keď sa dá niekde pomôcť, a to považujem za najväčší bonus tejto práce.

11.2.2019 12:01

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?