Mesto Trnava

Úsmev ako dar štartuje dva nové projekty na podporu a sprevádzanie rodín v našom regióne

Spoločnosť Úsmev ako dar sa zapojila do dvoch nových projektov na podporu a sprevádzanie náhradných a ohrozených rodín, v rámci ktorých môžu rodiny v krízovej situácii využiť individuálne psychologické a sociálne poradenstvo, prípadne ďalšie služby.

Aj Vianoce, ktoré majú byť obdobím pokoja, občas v rodinách s dlhodobými problémami vyhrotia ťažko zvládnuteľné situácie. Preto práve v tomto období prichádza Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Trnave s ponukou pomoci pre rodiny žijúce v ťažkej životnej situácii. Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu“. „Úsmeváci“ si uvedomujú, že každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický, plnohodnotný a všestranný rozvoj prostredie milujúcej a úplnej rodiny, preto pomáhajú aj rodinám s problémami, nielen priamo deťom, ktoré sú nositeľmi následkov rozpadu rodinného spoločenstva.

Pre náhradné rodiny a rodiny v ťažkej životnej situácii realizujú od septembra 2017 až do júna 2021 dva projekty: Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom kraji (projekt PARTNER 3) a Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Trnavskom kraji (projekt PODPORA 1). Projekty vyplynuli z požiadaviek samotných rodín, na ktoré je v dnešnej dobe kladený vysoký tlak, čo jednotliví členovia rodín často neunesú. Umožňujú SPDDD pokračovať v systémovej a odbornej práci s ohrozenými a náhradnými rodinami na celom Slovensku. Ponúkajú rodinám lepšiu perspektívu, otvorenú budúcnosť a pomoc pri zabezpečení stability. Dávajú im šancu zlepšiť svoje prostredie, a tým pomáhajú deťom získať šancu na lepší život.

Kontakt pre rodiny, ktoré majú o službu poskytovanú v týchto projektoch záujem je: SPDDD Úsmev ako dar, pobočka Trnava, Námestie Jozefa Herdu č. 1, 917 01 Trnava. Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Spiessová, 0910 781 773, spiessova@usmev.sk.

Mesto Trnava spolupracuje s „Úsmevom“ v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb, a to v rámci oblasti Deti, mládež a rodina s prioritou vybudovať základnú sieť služieb na podporu rodín s deťmi, ktorú týmito projektmi napĺňajú. Zároveň Úsmev ako dar prevádzkuje nízkoprahové denné centrum MAK na Coburgovej ulici a je pre mesto ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb dlhoročným partnerom.

Na Štedrý deň o 11.35 hod. si môžeme už pozrieť ďalší ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar, ktorý už 35 rokov zviditeľňuje problematiku detí žijúcich bez rodičov. Úsmev na tvárach detí dokáže vyčarovať nielen sviatočná atmosféra Vianoc, ale predovšetkým štedré dary od ľudí, ktorým nie je osud osamelých detí z detských domovov ľahostajný. Moderátori benefičného koncertu sú Katarína Brychtová, Iveta Malachovská, Vera Wisterová, Martin Nikodým, Andrej Bičan. Hudobnými a tanečnými číslami benefičný koncert podporili: Celeste Buckingham, Lina Mayer, Peter Bič Projekt, Majk Spirit, Lukáš Adamec, Samo Tomeček, Tomáš Buranovský, Laci Strike a Čarovné ostrohy. Benefičný Vianočný koncert neziskovej organizácie Úsmev ako dar upozorňuje na to, aká dôležitá v živote detí je rodina. Jeho autori ním šíria posolstvo, že aj deti z detských domovov potrebujú mať blízku osobu, trvalé vzťahy, súrodenecké väzby a celkovo pocit bezpečia a lásky. Štedré Vianoce však môže urobiť domovákom každý, kto prispeje do zbierky zaslaním esemesky v tvare DMS (medzera) USMEV na číslo 877. Cena jednej SMS je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom. Prostriedky, ktoré sa vyzbierajú počas koncertu, slúžia na podporu ohrozených a náhradných rodín, aj na rozvoj centier pre obnovu rodiny.

21.12.2017 13:41

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?