Mesto Trnava

Začal sa Univerzitný týždeň Zeme, edukačné aktivity sú zamerané na ochranu prírody a životného prostredia

Univerzitný týždeň Zeme zameraný na zvýšenie povedomia o význame ochrany prírody a životného prostredia sme odštartovali v utorok 9. apríla popoludní na trnavskej radnici premietaním prekrásnych filmov zo slovenskej prírody Živá rieka a Nesmrteľný les a diskusiou s jedným z ich tvorcov, charizmatickým ochranárom Erikom Balážom.
Na tému ochrany prírody nadviažu v stredu 10. apríla o 15.30 h na radnici aj prezentácie o tom, ako ľudská činnosť vplýva na kvalitu a množstvo vody v prírode, o zvláštnych schopnostiach rastlín a význame biodiverzity.
Ak to počasie dovolí, podujatia Univerzitného týždňa Zeme budú pokračovať vo štvrtok 11. apríla od 9. hodiny pod holým nebom na Trojičnom námestí, kde sa uskutočnia viaceré tvorivé dielne s jedinou myšlienkou: Ako pomôcť prírode, zmenšiť množstvo odpadu a dať veciam druhú šancu.
Možno si niektorí z nás teraz pomyslia: Prečo by nás to malo zaujímať? Namiesto odpovede ponúkame fakty na zamyslenie:
V roku 2017 sme na Slovensku zrecyklovali 29,8 percenta celkového množstva komunálneho odpadu. Od roku 2016 sme sa zlepšili o 6,8 percenta. To však vôbec nie je dôvod na radosť. V miere recyklácie odpadu patríme k najhorším krajinám v Európe. Menej ako my recyklujú už len na Malte, v Turecku a Rumunsku. Podľa európskej legislatívy by sa mal do roka 2035 znížiť podiel odpadu, ktorý skončí na skládke, na 10 percent. Ak budeme v odpadovom hospodárstve pokračovať tak ako doteraz, je takmer isté, že tento cieľ nedosiahneme.
Mnohým z nás to nie je ľahostajné, snažíme sa produkovať menej odpadu a podľa možnosti ho separovať. Veľký potenciál na zníženie množstva odpadu, ktorý zatiaľ končí na skládke, má aj domáce kompostovanie, s ktorým už iste mnohí začali experimentovať. Možno sa k nám pridajú viacerí, keď si prečítajú na motivačnom plagáte spoločnosti Envi-pak, čo všetko sa dá vyrobiť z vecí, ktoré doteraz považovali za bezcenný odpad.


Viac o správnom separovaní sa môžeme dozvedieť aj na stránke triedime.sk
 

9.4.2019 21:05

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?