Mesto Trnava

Základné školy s materskými školami

Základné školy s materskými školami

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Zuzana Holkovičová
tel. 033/ 32 36 940 – 945
web: www.zs-kubinu.edupage.org

e-mail: ZSKUBINU@pobox.sk

ved. ŠJ: Katarína Štibravá
Materská škola,  Ružindolská 8 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ:  Bc. Beata Mušková
ved. ŠJ: Katarína Štibravá
tel. 033/ 32 36 801 – 803
e-mail: msruzindolska@ms.trnava.sk

Základná škola s materskou školou, Atómová 1, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Emília Benedikovičová

tel. 033/ 32 36 841 – 844

web: www.zsatomovatt.sk
e-mail: zsatomovatt@gmail.com
Materská škola, Okružná 19, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Jolana Mikovínyová
ved. ŠJ: Dagmar Zvolenská
tel. 033/ 32 36 779 – 781
e-mail: msokruzna@ms.trnava.sk
Materská škola, Okružná 27, Trnava - elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Michaela Císarová
ved. ŠJ: Dagmar Zvolenská
tel. 033/ 32 36 783 – 786
e-mail: msokruzna27@ms.trnava.sk

Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava
riaditeľka: PhDr. Danka Gašparíková
tel. 033/ 32 36 850 – 853
web: www.zsbott.edupage.org
e-mail: info@zsjb.trnava.sk
Materská škola, L. van Beethovena 16, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Soňa Lipovská
ved. ŠJ: Adriana Rábarová
tel. 033/ 32 36 792 – 795
e-mail: msbeethovenova@ms.trnava.sk
Materská škola, Botanická 12, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mária Šišková
ved. ŠJ: Adriana Rábarová
tel. 033/ 32 36 796, 798, 797
e-mail: msbotanicka@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
riaditeľka: Ing. Beáta Krajčovičová
tel.: 033/ 32 36 860 – 865

web: www.zstulipantt.edupage.org

e-mail: info@zsmg.trnava.sk

ved. ŠJ: Jana Brezinová
Materská škola, Jiráskova 25, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Zuzana Škultétyová
ved. ŠJ: Mária Jánoschková
tel. 033/ 32 36 754 – 757
e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
Materská škola, Limbová 4, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Irena  Ryšavá
ved. ŠJ: Mária Jánoschková
tel. 033/ 32 36 763 – 766
e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk

Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Adriana Jančichová
tel. 033/ 554 30 49
web: www.zsmodranka.edupage.org
e-mail: zsmodranka@ttonline.sk
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Gabriela Haršányová
ved. ŠJ: Gabriela Nováková
e-mail: zastupcams@zsik.trnava.sk

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava
riaditeľka: Mgr. Lea Vretenárová
tel. 033/ 32 36 880 – 886
web: www.zskmahratt.edupage.org
e-mail: info@zskm.trnava.sk
ved. ŠJ: Zuzana Fulajtárová
Materská škola, K. Mahra 9 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
ved. ŠJ: Bc. Jana Kuchtová
tel. 033/ 32 36 759, 760, 761
e-mail: msmahra@ms.trnava.sk
Materská škola, Čajkovského 28, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Hambálková Karin, PhD.
ved. ŠJ: Bc. Jana Kuchtová
tel. 033/ 32 36 813, 814, 815, 816
e-mail: mscajkovskeho@ms.trnava.sk

Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Žofia Halásová
telefón: 033/ 32 36 930 – 934
web: www.zsnamsut.edupage.org
e-mail: info@zssut.trnava.sk
ved. ŠJ: Viera Mešťaníková
Materská škola,  Ľudová 27 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Margita Dubošová
ved. ŠJ: Mgr. Zuzana Gašparovičová
tel. 033/ 32 36 809 – 812
e-mail: msludova@ms.trnava.sk
Materská škola,  Murgašova 13, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Petra Kršková
ved. ŠJ: Magdaléna Bednarčíková
tel. 033/ 32 36 787, 788, 789, 790
e-mail: msmurgasova@ms.trnava.sk

Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Lýdia Gašparovičová
telefón: 033/ 32 36 900 – 903
web: www.spartakovska.edupage.org
e-mail: info@zssp.trnava.sk
ved. ŠJ: Mária Krchová
Materská škola,  Spartakovská 6 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Zuzana Grmanová
ved. ŠJ: Mgr. Zuzana Gašparovičová
e-mail: msspartakovska@ms.trnava.sk
Materská škola, V jame 3 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Jarmila Hacajová
e-mail: msvjame@gmail.com

Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 00 Trnava
riaditeľ: PaedDr. Milan Kánya
telefón: 033/ 32 32 920 - 923
web: www.vancurova.edupage.org

e-mail: admin@zsvancurovatt.edu.sk

ved. ŠJ: Zlata Felingová
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Nora Gerincová
tel. 033/ 32 36 750
e-mail: msvancurova@ms.trnava.sk
Materská škola, Spartakovská 10, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Mária Rabarová
ved. ŠJ: Viera Petríková
tel.: 033/ 32 36 822, 823, 824, 825
e-mail: msspartakovska10@ms.trnava.sk
Materská škola, Narcisová 2, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Viera Drgoňová
ved. ŠJ: Viera Petríková
tel.: 033/ 32 36 805, 806. 807, 808
e-mail: msnarcisova@ms.trnava.sk

Materské školy

Materská škola, Hodžova 40, Trnava
riaditeľka: Mgr. Ľubica Čechová
ved. ŠJ: Mgr. Mária Huttová
tel.: 033/ 32 36 829, 830
e-mail: mshodzova@ms.trnava.sk

Materská škola, Vajanského 3, Trnava
riaditeľka: Mgr. Natália Polomíčková
ved. ŠJ: Mgr. Mária Huttová
tel.: 033/ 32 36 818, 819, 820
e-mail: msvajanskeho@ms.trnava.sk

Materská škola, T. Tekela 1, Trnava
riaditeľka: Mgr. Janka Lugárová
ved. ŠJ: Ľubomíra Kyseľová
tel.: 033/ 32 36 771 - 774
e-mail: mstekela@ms.trnava.sk

Materská škola, V jame 27, Trnava
riaditeľka: Lýdia Pajtinková
ved. ŠJ: Ivana Vržďáková
tel.: 033/ 32 36 818,820,819
e-mail: msvjame@ms.trnava.sk
    
   
  

 
Chcete vedieť, čo je nové?