Mesto Trnava

Zástupcovia mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch

Zástupcovia mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných

spoločností a iných právnických osôb založeným mestom

 • City-Arena a.s., Kapitulská 5, Trnava
  Mgr. Ing. Marián Galbavý
  Mgr. Peter Haščík
 • TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava
  Mgr. Rastislav Mráz
  Emanuel Gronský
  Ing. Anton Babka
 
Chcete vedieť, čo je nové?