Mesto Trnava

VZN č. 509, ktorým sa ruší VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava

Číslo VZN: 509
Dátum zverejnenia: 14.2.2019 15:15
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.3.2019 0:01
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?