Občan

Kontakty

 
 
 
Adriana Blašková
Mestské služby mesta Trnava
personálny a organizačný úsek
adriana.blaskova@msmt.trnava.sk
32 40 363, 0918 602 648
 
Ľuboš Chynoranský
Mestské služby mesta Trnava
Oddelenie cintorínskych služieb - vedúci úseku cintorínskych služieb
 
Marek Kaľuha
Mestské služby mesta Trnava
vedúci úseku prevádzky pohrebísk na oddelení cintorínskych služieb
 
Milada Martišková
Mestské služby mesta Trnava
oddelenie cintorínskych služieb - stredisko klientskych služieb
milada.martiskova@msmt.trnava.sk
32 40 373, 0915 972 311
 
Mária Morvayová
Mestské služby mesta Trnava
vedúca personálneho a organizačného úseku
maria.morvayova@msmt.trnava.sk
32 40 362, 0917 478 311
 
Mgr. Dušan Opletal
Mestské služby mesta Trnava
správca na oddelení cintorínskych služieb
 
Simona Sendiová
Mestské služby mesta Trnava
oddelenie cintorínskych služieb v stredisku klientskych služieb
 
Mgr. Beata Slováková
Mestské služby mesta Trnava
oddelenie cintorínskych služieb v stredisku klientskych služieb
beata.slovakova@msmt.trnava.sk
32 40 374, 0915 972 311