Nástroje

Kľúčové slovo: Plán udržateľnej mobility

Samospráva prezentovala prípravu plánu udržateľnej mobility pre starostov obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava

Samospráva prezentovala prípravu plánu udržateľnej mobility pre starostov obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava

Trnavská samospráva v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu pripravuje plán udržateľnej mobility – strategický dokument, ktorý má za cieľ predovšetkým prostredníctvom podpory udržateľných druhov dopravy zvýšiť kvalitu života v krajskom me...

26.6.2020 13:45 Celý článok

 
Príprava Plánu udržateľnej mobility pokračuje aj počas mimoriadnej situácie

Príprava Plánu udržateľnej mobility pokračuje aj počas mimoriadnej situácie

Ani nepriaznivé okolnosti súvisiace s koronavírusom nezastavili práce na Pláne udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUM MFO TT). Strategický dokument, ktorý má za cieľ zvýšenie kvality života v Trnave a jej funkčnom území, napreduje ďalej. Momentálne sa spracová...

17.4.2020 11:48 Celý článok

 
Čo priniesli dopravné prieskumy počas tvorby Plánu udržateľnej mobility

Čo priniesli dopravné prieskumy počas tvorby Plánu udržateľnej mobility

Tvorba strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia pokračuje aj v roku 2020. Po zbere dát sme pokročili do fázy prieskumov, ktoré sa uskutočnili na jeseň minulého roka. Dopravné prieskumy zahŕňali zisťovanie dopravného správania obyvateľov...

12.2.2020 14:24 Celý článok

 
Na radnici sa stretli pracovné skupiny Plánu udržateľnej mobility

Na radnici sa stretli pracovné skupiny Plánu udržateľnej mobility

V stredu 30. októbra 2019 sa na trnavskej radnici konal workshop pracovných skupín zapojených do prípravy Plánu udržateľnej mobility (PUM). Ich členmi sú odborníci z praxe a zainteresované spoločnosti pôsobiace na území Trnavy a v jej mestskej funkčnej oblasti (obce Jaslovské Bohunice, Špačinc...

6.11.2019 17:23 Celý článok

 
Trnava pripravuje Plán udržateľnej mobility

Trnava pripravuje Plán udržateľnej mobility

Mesto Trnava začalo práce na príprave strategického dokumentu s názvom Plán udržateľnej mobility (PUM), ktorý má za cieľ zvýšiť kvalitu života v krajskom meste a jeho funkčnom území, t. j. v Trnave a pätnástich susedných obciach (Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou,...

2.10.2019 13:48 Celý článok

 
Trnava bude mať Plán udržateľnej mobility. Mesto nechce uviaznuť v dopravných zápchach a výfukových plynoch

Trnava bude mať Plán udržateľnej mobility. Mesto nechce uviaznuť v dopravných zápchach a výfukových plynoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja schválilo Mestu Trnave nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 770 275 eur na realizáciu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnavy a jeho funkčného územia pozostávajúceho z pä...

31.5.2017 17:36 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?