Mesto Trnava

Na radnici sa stretli pracovné skupiny Plánu udržateľnej mobility

V stredu 30. októbra 2019 sa na trnavskej radnici konal workshop pracovných skupín zapojených do prípravy Plánu udržateľnej mobility (PUM). Ich členmi sú odborníci z praxe a zainteresované spoločnosti pôsobiace na území Trnavy a v jej mestskej funkčnej oblasti (obce Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Ružindol, Suchá nad Parnou), ktorých sa otázka mestskej mobility priamo týka (napr. dopravcovia, prepravcovia, väčšie spoločnosti, ktoré využívajú kamiónovú dopravu a pod).

Stretnutie viedol spracovateľ PUM, program workshopu bol rozdelený podľa tém:

  • 9.00 – 10.50 h. nemotorová doprava – cyklistická a pešia doprava
  • 11.00 – 12.45 h: verejná osobná doprava
  • 13.00 – 14.30 h: individuálna doprava, nákladná doprava a logistika
  • 14.30 – 15.30 h: životné prostredie
  • 9.00 – 10.50 h: nemotorové doprava – cyklistická a pešia doprava
  • 11.00 – 12.45 h: verejná osobná doprava
  • 13.00 – 14.30 h: individuálna doprava, nákladná doprava a logistika
  • 14.30 – 15.30 h: životné prostredie

Pracovné skupiny boli oboznámené s pripravovaným strategickým dokumentom Plán udržateľnej mobility, dôvodmi jeho zhotovenia a jednotlivými fázami jeho prípravy. Okrem toho diskutovali o problematických oblastiach dopravy v riešenom území a venovali sa aj problematike hlukového a emisného mapovania a náležitostí SEA, teda Strategického environmentálneho hodnotenia.

Aktuálne informácie o tvorbe Plánu udržateľnej mobility nájdete na stránke mobilita.trnava.sk.


Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

6.11.2019 17:23

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová