Občan

Parkovacia karta

Ako môžete získať parkovaciu kartu?

Na webovej adrese datamesta.trnava.sk sa treba najprv zaregistrovať (vyplniť svoje údaje a priložiť sken, resp. fotografiu oboch strán občianskeho preukazu). Vložené údaje overíme v informačnom systéme samosprávy a následne schválime Vašu registráciu. O jednotlivých krokoch Vás budeme informovať e-mailom.
Po schválení registrácie je váš profil aktívny a na uvedenej adrese budete môcť požiadať o vydanie parkovacej karty.
Parkovacia karta sa dá v prípade potreby vybaviť aj osobne v klientskom centre na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej 3.

Webová aplikácia DataMesta bude postupne ponúkať ďalšie funkcie okrem žiadostí o parkovacie karty, ktoré zjednodušia Vašu komunikáciu s mestom. Ak v nej nebudete zaregistrovaní, nebudete môcť využívať jej výhody.

Poznámka: Parkovacie karty sú už iba virtuálne, nie tlačené, evidujú sa elektronicky.


Čo potrebujete na vybavenie žiadosti o parkovaciu kartu:

  • občiansky preukaz,
  • technický preukaz motorového vozidla (veľký),
  • úradne overený súhlas vlastníka bytu (ak ste vlastníkom bytu Vy osobne, nemusíte tento doklad prikladať),
  • platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla,
  • používateľ služobného vozidla aj na súkromné účely: dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobnéa súkromné účely v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  • člen štatutárneho orgánu alebo prokurista držiteľa/vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať: nemusíte prikladať doklad, výpis zo živnostenského registra, obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí mestský úrad z verejne dostupných registrov;
  • používatelia motorového vozidla na základe leasingovej zmluvy: sken alebo fotografia leasingovej zmluvy.

Viac informácií o parkovaní v Trnave nájdete v sekcii Parkovanie a na webstránke doprava.trnava.sk.

Súvisiaci obsah