Nástroje

Kľúčové slovo: opravy ciest

Aj na Ulici Ivana Krasku bude mať vozovka nový povrch

Aj na Ulici Ivana Krasku bude mať vozovka nový povrch

Oprava povrchu vozovky sa bude na Ulici I. Krasku realizovať od 31. októbra do 7. novembra v úseku od Dedinskej ulice po Vodnú ulicu. Asfaltové vrstvy vozovky sa budú frézovaním odstraňovať 31. októbra a na práce je vyhradený čas od 7.00 h do 12.00 h. V tomto termíne sa na ulici vyskytnú ...

27.10.2023 15:19 Celý článok

 
Úsek vozovky na Ulici Ľudmily Podjavorinskej čaká 31. októbra a 6. novembra oprava

Úsek vozovky na Ulici Ľudmily Podjavorinskej čaká 31. októbra a 6. novembra oprava

Mesto plánuje dvojfázovú opravu povrchu vozovky vo vnútornej časti bloku pred bytovým domom číslo 31 – 33 na Ulici Ľ. Podjavorinskej. Pracovať sa začne 31. októbra, kedy sa od 13.00 h do 16.00 h budú frézovaním odstraňovať asfaltové a betónové vrstvy komunikácie. V tomto termíne nebude mož...

27.10.2023 14:49 Celý článok

 
Zrekonštruovaná cesta a chodníky na Murgašovej ulici už slúžia chodcom i motoristom

Zrekonštruovaná cesta a chodníky na Murgašovej ulici už slúžia chodcom i motoristom

Renovácia Murgašovej ulice bola dokončená v druhej polovici októbra 2023 a po realizácií dopravného značenia bola sprístupnená verejnosti. V dotknutom dopravnom priestore bola navrhnutá úprava komunikácie, chodníkov a zelene. Cestná komunikácia bola rozšírená na konštantnú šírku 5,5...

27.10.2023 13:37 Celý článok

 
Časť Špačinskej bude počas výmeny povrchu vozovky dočasne jednosmerná

Časť Špačinskej bude počas výmeny povrchu vozovky dočasne jednosmerná

Špačinská cesta v časti od križovatky s Rybníkovou, Bučianskou a Hlbokou po križovatku s Okružnou a Murgašovou bude od 21. novembra do 21. decembra 2022 čiastočne uzavretá a na tomto úseku bude platiť dočasná zmena organizácie dopravy. Dôvodom je oprava povrchu vozovky.   Na zhruba 35...

16.11.2022 12:25 Celý článok

 
Rekonštrukcia Hajdóczyho ulice sa blíži ku koncu prvej etapy, úsek bude čoskoro sprístupnený

Rekonštrukcia Hajdóczyho ulice sa blíži ku koncu prvej etapy, úsek bude čoskoro sprístupnený

Nová podoba Hajdóczyho ulice naberá kontúry, zo súčasného stavu je už teraz možné odtušiť, ako veľmi sa zmení. Prakticky celý uličný priestor od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až po križovatku s Maximiliána Hella bude kompletne obnovený.  Na čom sa aktuálne pracuje  Momentáln...

8.6.2022 9:09 Celý článok

 
Zelený kríčok je po komplexnej rekonštrukcii sprístupnený verejnosti

Zelený kríčok je po komplexnej rekonštrukcii sprístupnený verejnosti

Zelený kríček je od dneška, pondelka 6. júna 2022, sprístupnený verejnosti. Rekonštrukcia, ktorá sa začala vlani v máji, zmenila toto miesto na nepoznanie. Povrchy komunikácií boli kompletne vymenené, chodník zdobí nová dlažba, pričom celý priestor je bezbariérový. Pribudli moderné zastávk...

6.6.2022 17:14 Celý článok

 
V marci sa začne komplexná obnova prvej časti Hajdóczyho

V marci sa začne komplexná obnova prvej časti Hajdóczyho

Ulica Jána Hajdóczyho, jedna z najproblematickejších komunikácií v Trnave, sa po viacerých komplikáciách konečne dočká komplexnej rekonštrukcie. V úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až za križovatku s Maximiliána Hella dôjde k výmene povrchov i obnove celého uličného priestoru. Ide o jedn...

15.2.2022 9:09 Celý článok

 
V obnove poškodených ciest pokračujeme na Západnej a Poľnej

V obnove poškodených ciest pokračujeme na Západnej a Poľnej

Po dokončení opravy cesty na Skladovej a Bulharskej ulici pokračuje Mesto Trnava v obnovách ďalších komunikácií. Aktuálne sa pracuje na oprave povrchu vozovky na Západnej ulici a časti Poľnej ulice.V úseku od Gavlovičovej po Koceľovú je položená prvá vrstva asfaltového betónu a ...

7.7.2021 12:36 Celý článok

 
Obnova Zeleného kríčka pokračuje, na rad už prichádzajú aj autobusové zastávky a dva jazdné pruhy budú uzavreté

Obnova Zeleného kríčka pokračuje, na rad už prichádzajú aj autobusové zastávky a dva jazdné pruhy budú uzavreté

Práce na obnove Zeleného kríčka postupujú, začína sa už aj rekonštrukcia cesty a autobusových zastávok. Z tohto dôvodu bude od 7.00 h 8. júla do 18.00 h 31. augusta 2001 čiastočne uzavretá miestna komunikácia. Uzávera sa týka dvestodvadsať metrov dlhého úseku stredného a pravého jazd...

6.7.2021 16:18 Celý článok

 
Začala sa oprava poškodených úsekov na Bulharskej ulici

Začala sa oprava poškodených úsekov na Bulharskej ulici

Samospráva pokračuje v obnove ciest v meste. Ďalšou lokalitou, ktorá sa opravuje, je Bulharská ulica. Práce na tejto komunikácii sa začali vo štvrtok 17. júna, predpokladaná doba lokálnych opráv je odhadovaná na štrnásť dní. Po odfrézovaní najviac poškodených úsekov pôvodného asfaltového povrc...

17.6.2021 13:13 Celý článok

 
Skladová dostane nový povrch

Skladová dostane nový povrch

V pondelok 31. mája 2021 sa začne obnova povrchu Skladovej ulice. 206 metrov dlhý a päť metrov široký úsek od Trstínskej po bývalé železničné priecestie dostane po odfrézovaní pôvodného cemento-betónu nový asfaltovo-betónový povrch. Stavebné práce by mali trvať zhruba týždeň a s...

27.5.2021 16:32 Celý článok

 
Na Trstínskej a Špačinskej ulici prebehne oprava vozovky

Na Trstínskej a Špačinskej ulici prebehne oprava vozovky

Mesto Trnava a Mestský úrad v Trnave oznamujú, že v stredu 24. marca 2021 budú prebiehať opravy vozoviek miestnych komunikácií na nasledujúcich uliciach:   Od 8.00 do 13.00 h sa uskutoční oprava – výmena obrusnej vrstvy na jazdnom pruhu v priamom smere od mesta na Trstíns...

23.3.2021 11:58 Celý článok

 
Pokračujeme v rekonštrukciách menších komunikácií

Pokračujeme v rekonštrukciách menších komunikácií

V auguste sa začala séria rekonštrukcií menších mestských komunikácií. Po dokončení Odbojárskej a Saleziánskej a sfinalizovaní prvej etapy na Okružnej sa momentálne pracuje na Mýtnej ulici, ktorá bude dokončená ešte túto sezónu. Opravia sa tu obojstranné chodníky aj povrch vozovky. V&...

2.10.2020 12:32 Celý článok

 
Na Ulici 9. mája sa opravuje povrch vozovky

Na Ulici 9. mája sa opravuje povrch vozovky

Doprava na Ulici 9. mája bude od piatku 6. do pondelka 16. decembra 2019 obmedzená z dôvodu opravy povrchu vozovky na ceste I/61, ktorej správcom je Slovenská správa ciest. Prejazd bude možný len v jednom voľnom jazdnom pruhu, zároveň počas týchto prác nebude možné parkovať pozdĺž celej komu...

5.12.2019 14:27 Celý článok

 
Zrekonštruovaná Mikovíniho ulica je už prejazdná

Zrekonštruovaná Mikovíniho ulica je už prejazdná

Od piatka 17. mája je už Mikovíniho ulica prejazdná. Druhú etapu jej kompletnej rekonštrukcie ukončilo Mesto Trnava v plánovanom termíne podľa zmluvy s realizátorom stavby. Uskutočnila sa výmena celej konštrukcie vozovky a obnova priľahlých chodníkov vrátane vybudovania cyklistického chodníka ...

17.5.2019 23:31 Celý článok

 
Vo februári sa začne ďalšia etapa rekonštrukcie Mikovíniho ulice

Vo februári sa začne ďalšia etapa rekonštrukcie Mikovíniho ulice

Rekonštrukcia Mikovíniho ulice, ktorú mestská samospráva začala v októbri minulého roka, pokračuje podľa plánu. Na úseku od mosta nad Trnávkou po začiatok križovatky s Priemyselnou ulicou už má komunikácia nový povrch a hotový je aj ľavý chodník v smere od Linčianskej po Nitriansku cestu. Ak t...

31.1.2019 14:00 Celý článok

 
Začala sa kompletná rekonštrukcia Mikovíniho ulice, opravený bude aj most cez Trnávku

Začala sa kompletná rekonštrukcia Mikovíniho ulice, opravený bude aj most cez Trnávku

Rozbitá cesta na Mikovíniho ulici bude už čoskoro minulosťou. Trnavská samospráva investuje viac než milión eur do rekonštrukcie miestnej komunikácie a mosta, ktorý vedie cez vodný tok Trnávka. Kvôli vyššej finančnej náročnosti je táto akcia financovaná cez úver. Práce na obnove úseku...

25.10.2018 12:18 Celý článok

 
Čoskoro sa začne rekonštrukcia Starohájskej ulice

Čoskoro sa začne rekonštrukcia Starohájskej ulice

Už o niekoľko dní, v prvom júlovom týždni, sa začne rekonštrukcia Starohájskej ulice. Obnovený bude 338 metrov dlhý úsek od kruhovej križovatky na Clementisovej ulici až po križovatku s Hlbokou ulicou. Rekonštrukcia tejto komunikácie prirodzene predchádza realizácii projektu ozelenenia a zatie...

27.6.2018 22:37 Celý článok | Komentárov 0

 
Rekonštrukcia Hollého ulice nadviaže na minuloročnú obnovu Halenárskej a zjednotí lokalitu v historickom štýle

Rekonštrukcia Hollého ulice nadviaže na minuloročnú obnovu Halenárskej a zjednotí lokalitu v historickom štýle

Vlaňajšia komplexná rekonštrukcia Halenárskej ulice premenila pôvodne zanedbanú lokalitu plnú výmoľov na príjemné, upravené miesto. Vymenený povrch vozovky a chodníka doplnila nová zeleň, štýlový mobiliár, verejné osvetlenie, pribudol i cyklochodník. Na túto investíciu teraz trnavská samospráv...

26.6.2018 8:34 Celý článok

 
Pokračovanie prác na vozovke na ulici T. Vansovej

Pokračovanie prác na vozovke na ulici T. Vansovej

Trnavská samospráva bude od 7. novembra 2017 pokračovať na oprave povrchu vozovky na križovatke T. Vansovej, Bottovej a Moyzesovej ulice. Realizácia, ktorá má zefektívniť dopravu z hlavného ťahu z časti Za traťou do centra mesta, sa začala v máji tohto roku. V rámci úprav pr...

6.11.2017 12:46 Celý článok

 
Rekonštrukcia Olympijskej vstúpi 16. augusta do druhej etapy, opravovať sa bude ďalší úsek komunikácie

Rekonštrukcia Olympijskej vstúpi 16. augusta do druhej etapy, opravovať sa bude ďalší úsek komunikácie

Obnova miestnej komunikácie a chodníkov na Olympijskej ulici vstupuje do druhej etapy. Práce na úseku od Poštovej ulice po Ulicu parašutistov sa začnú 16. augusta 2017, predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je 16. október 2017. Počas výstavby bude ulica jednosmerná – v smer...

27.7.2017 11:49 Celý článok

 
Dedinská ulica v Modranke prejde rekonštrukciou, súčasťou bude unikátny dažďový manažment

Dedinská ulica v Modranke prejde rekonštrukciou, súčasťou bude unikátny dažďový manažment

V prvý augustový deň sa začne dlho plánovaná rekonštrukcia komunikácie na Dedinskej ulici v Modranke na úseku od križovatky Pútnickej s Rajčúrskou po križovatku Topoľovej a Jarnej ulice. Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. októbra 2017. Kvôli stavebným prácam bud...

26.7.2017 13:23 Celý článok

 
V utorok sa začne druhá etapa rekonštrukcie Halenárskej ulice

V utorok sa začne druhá etapa rekonštrukcie Halenárskej ulice

Rekonštrukcia Halenárskej ulice úspešne pokračuje. V utorok 11. júla 2017 sa začne druhá etapa výstavby na úseku Múzejné námestie - Veselá ulica. Doprava bude presmerovaná na Paulínsku ulicu so zákazom vjazdu vozidiel od križovatky pri Muzejnom námestí po križovatku s Veselou. V rámci ...

10.7.2017 17:16 Celý článok

 
Čoskoro sa začne rekonštrukcia Olympijskej ulice

Čoskoro sa začne rekonštrukcia Olympijskej ulice

Zaplátaný a popraskaný povrch komunikácie na Olympijskej ulici v Trnave bude čoskoro minulosťou. Mestská samospráva odštartuje v pondelok 5. júna prvú etapu jej rekonštrukcie. Obnova sa uskutoční na 465 metrov dlhom úseku medzi Veternou a Ulicou parašutistov. Prvá etapa...

23.5.2017 13:12 Celý článok | Komentárov 0

 
Na Paulínskej je počas rekonštrukcie Halenárskej zákaz pozdĺžneho parkovania

Na Paulínskej je počas rekonštrukcie Halenárskej zákaz pozdĺžneho parkovania

Počas rekonštrukcie Halenárskej ulice platí na Paulínskej ulici zákaz pozdĺžneho parkovania. Zákaz je vyznačený dopravným značením. Dôvodom zákazu je nutnosť zabezpečiť bezkolízny plynulý prejazd zásobovacích a nákladných áut a predísť dopravnej zápche. Kolízia by nastala, keby nákladné v...

16.5.2017 12:15 Celý článok | Komentárov 0

 
Začína sa rekonštrukcia Halenárskej ulice

Začína sa rekonštrukcia Halenárskej ulice

Mesto Trnava pripravuje obnovu Halenárskej ulice, o ktorej sme vás už informovali. Ulica patrí k najstarším v našom meste a veríme, že jej nová podoba prinesie nielen zvýšenie kvality života a podnikania v tejto lokalite, ale vytvorí z nej príjemné miesto s historickým rázom, ktoré b...

27.4.2017 14:11 Celý článok

 
Druhá etapa rekonštrukcie Šrobárovej ulice

Druhá etapa rekonštrukcie Šrobárovej ulice

Komplexná rekonštrukcia Šrobárovej ulice vstúpila v pondelok 10. apríla 2017 do druhej zo štyroch plánovaných etáp. V rámci prvej fázy bol v uplynulých dňoch vybudovaný 1,75  m široký chodník z betónovej dlažby a 2,5 m široký cyklochodník z asfaltobetónu na s...

11.4.2017 11:34 Celý článok | Komentárov 0

 
Čoskoro sa začne rekonštrukcia Halenárskej ulice

Čoskoro sa začne rekonštrukcia Halenárskej ulice

Halenárska ulica už čoskoro nadobudne vzhľad primeraný jej polohe v historickom centre Trnavy. Rekonštrukcia tejto komunikácie, ktorá patrí k najstarším v našom meste, sa má začať v máji. Ak nenastanú neočakávané komplikácie, stavebné práce vrátane novej výsadby zelene budú...

13.3.2017 17:29 Celý článok | Komentárov 0

 
Šrobárova ulica sa dočká rekonštrukcie

Šrobárova ulica sa dočká rekonštrukcie

300-metrový úsek Šrobárovej (od križovatky s Rybníkovou a Zeleným kríčkom po most cez Trnávku) sa začne opravovať 1. marca, práce majú byť ukončené 26. mája. Projekt bol  pôvodne plánovaný na jeseň 2016, rekonštrukcia vodovodného potrubia, ktoré realizovala spoločnosť TAVOS, vša...

15.2.2017 15:18 Celý článok

 
Práce na obnove povrchu vozovky na Poštovej, Na hlinách a na Mozartovej finišujú

Práce na obnove povrchu vozovky na Poštovej, Na hlinách a na Mozartovej finišujú

Práce na obnove povrchu vozovky na Poštovej ulici, Na hlinách a na Mozartovej, ktoré sa začali v júli, postupne finišujú. Na týchto uliciach uskutočnila mestská samospráva v máji hĺbkovú neinvazívnu diagnostiku georadarom s cieľom zistiť stav jednotlivých vrstiev. Z výsledkov vyplynulo, že...

11.8.2016 22:20 Celý článok | Komentárov 0

 
Začala sa obnova povrchu vozovky na Poštovej, Na hlinách a na Mozartovej

Začala sa obnova povrchu vozovky na Poštovej, Na hlinách a na Mozartovej

Na Poštovej, Na hlinách a na Mozartovej sa začali práce na obnove povrchu vozovky. Na týchto uliciach mestská samospráva uskutočnila v máji hĺbkovú neinvazívnu diagnostiku georadarom s cieľom zistiť stav jednotlivých vrstiev. Z jej výsledkov vyplynulo, že stav ich podložia je dobrý a v rámci r...

22.7.2016 16:35 Celý článok | Komentárov 0

 
Mesto ďakuje občanom za pochopenie nevyhnutných obmedzení počas rekonštrukcie mosta na Radlinského

Mesto ďakuje občanom za pochopenie nevyhnutných obmedzení počas rekonštrukcie mosta na Radlinského

Od siedmej rannej hodiny v pondelok 11. mája do 17. hodiny v sobotu 12. septembra bude v súvislosti s rekonštrukciou mosta úplne uzavretá miestna komunikácia na Radlinského ulici a súčasne aj chodník na pravej strane mosta na celom úseku od Bernolákovej brány až po križovatku s Hospodárskou ul...

7.5.2015 16:12 Celý článok | Komentárov 0

 
Začína sa rekonštrukcia mosta pri Bernolákovej bráne

Začína sa rekonštrukcia mosta pri Bernolákovej bráne

Práce na moste, ktorý je vstupom do mestskej pamiatkovej rezervácie a zároveň súčasťou dôležitej dopravnej tepny, sa začnú 7. apríla a potrvajú približne do polovice októbra. S rekonštrukciou mosta pri Bernolákovej bráne na Radlinského ulici budú spojené aj dopravné obmedzenia, ktoré motoristi...

2.4.2015 16:03 Celý článok | Komentárov 0

 
Rekonštrukcia Nerudovej a Golianovej si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia a zmeny autobusových liniek

Rekonštrukcia Nerudovej a Golianovej si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia a zmeny autobusových liniek

Rekonštrukcia Nerudovej a Golianovej ulice, ktorú začala v októbri realizovať mestská samospráva, si v  utorok 4. novembra a v stredu 5. novembra vyžiada väčšie dopravné obmedzenia. Z dôvodu ukladania vrchnej asfaltovej vrstvy bude doprava usmerňovaná dočasným dopravným značením. V týchto...

30.10.2014 13:56 Celý článok | Komentárov 0

 
Začína sa rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice, na jar už bude mať novú tvár

Začína sa rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice, na jar už bude mať novú tvár

Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice sa začína. Už čoskoro nahradí jej starý asfaltový povrch nová dlažba, pribudne nový mobiliár a nové verejné osvetlenie korešpondujúce s historickým centrom mesta, nový cyklistický chodník a parkovacie miesta. Nebude chýbať ani atraktívna výsadba nadväzujúca ...

23.9.2014 8:13 Celý článok | Komentárov 0

 
Medzi Zeleným kríčkom, Rybníkovou a Šrobárovou je nový bezbariérový priechod, ďalší bude na Hlbokej

Medzi Zeleným kríčkom, Rybníkovou a Šrobárovou je nový bezbariérový priechod, ďalší bude na Hlbokej

Mestská samospráva počas októbra vybudovala nový bezbariérový priechod medzi ulicami Rybníkovou, Šrobárovou a Zeleným kríčkom. Všetky priechody a pešie trasy sú teraz bezbariérové a upravené pre nevidiacich a slabozrakých s použitím vodiacich pásov, varovných pásov a signálnych pásov. Cieľom t...

25.10.2013 15:05 Celý článok | Komentárov 0

 
Medzi Zeleným kríčkom, Rybníkovou a Šrobárovou bude nový bezbariérový priechod pre chodcov

Medzi Zeleným kríčkom, Rybníkovou a Šrobárovou bude nový bezbariérový priechod pre chodcov

Mestská samospráva začína v piatok 4. októbra práce na realizácii bezbariérového priechodu pre chodcov medzi ulicami Zelený kríčok, Šrobárova a Rybníková. V strednej časti priestoru na mieste, kde je v súčasnosti vodorovné dopravné značenie (V4 a V13), budú vybudované dopravné ostrovčeky s cho...

3.10.2013 15:43 Celý článok | Komentárov 0