Občan

Kontakty

 
 
 
32 36 696
 
Ing. Peter Vopát
Odbor investičnej výstavby
referát realizácie stavieb
 
Mgr. Lukáš Vozár
Odbor dopravy
referát dopravy a cestného hospodárstva
 
Mgr. Petra Vráblová
Kancelária prednostu
úsek komunikácie a marketingu
 
Mária Vražičová
Odbor komunálnych služieb
referát verejnoprospešných služieb
 
Mgr. Lea Vretenárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, riaditeľka
32 36 881
 
Mgr. art. Juraj Vrobel
ZUŠ
ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
 
Ivana Vrždáková

ZŠ s MŠ Spartakovská, vedúca ŠJ (MŠ V jame 3)
32 36 777
 
údržba Zátvor
Správa majetku mesta Trnava
prevádzka Mestská plaváreň Zátvor
32 36 395
 
0917 929 945
 
Mgr. Ľubica Zemková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 885
 
Ing. Miroslava Zrebná
Odbor dopravy
referát dopravy a cestného hospodárstva
miroslava.zrebna@trnava.sk
32 36 118, 0905 972 019
 
Mgr. Roman Zsolnai
Odbor stavebný a životného prostredia
referát štátneho stavebného dohľadu
 
Dagmar Zvolenská
ZŠ s MŠ
vedúca ŠJ (ZŠ s MŠ Atómová)
32 36 781, 784
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?