Občan

Kontakty

 
 
 
Peter Tóth
Odbor organizačný a vnútornej správy
referát technickej prevádzky
peter.toth@trnava.sk
32 36 121, 0918 601 308
 
magdalena.tothova@trnava.sk
32 36 148, 0905 104 859
 
Ing. Peter Trnka
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referent dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility
 
MSc. Monika Trubačová
Odbor sociálnych vecí
referát sociálnej pomoci občanom
monika.trubacova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Danyil Tsybulko
Odbor sociálnych vecí
referát terénnej sociálnej práce
 
Ing. Ivana Tuchyňová
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát územno-technických informácií
 
Mgr. Lucia Tulalová
Odbor ekonomický
referát mzdovej účtarne
lucia.tulalova@trnava.sk
32 36 151, 0918 999 163
 
Mgr. Radoslava Turan Riganová
ZŠ s MŠ
zástupca pre ŠKD a prevádzku ZŠ s MŠ J. Bottu
 
Ing. Tomáš Tvaroška
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Regina Uhlárová
Odbor ekonomický
referát financovania prenesených a originálnych kompetencií
 
Mgr. Mária Ulmanová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Valéria Uríková
Odbor ekonomický
referát účtovníctva
valeria.urikova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Juraj Vajo
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Mgr. Pavol Valent
ZŠ s MŠ
zástupca pre 1. stupeň ZŠ s MŠ Vančurova
 
Mgr. Kamil Váňa
Mestské služby mesta Trnava
vedúci technického úseku
 
Mgr. Klára Vaneková
ZŠ s MŠ
zástupca pre MŠ Vančurova
msvancurova@ms.trnava.sk
033/32 36 750
 
Bc. Miroslav Varečka
Kancelária prednostu
referát energetického manažmentu
miroslav.varecka@trnava.sk
32 36 260, 0918 730 867