Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Mária Bolebruchová
Odbor školstva, mládeže a športu
referát škôl a školských zariadení
 
Mgr. Monika Bolečková
ZŠ s MŠ
zástupkyňa MŠ Murgašova
msmurgasova@ms.trnava.sk
32 36 787, 790
 
Ing. Lucia Boledovičová
Odbor dopravy
referát technických činností
lucia.boledovicova@trnava.sk
32 36 126, 0905 139 938
 
Mgr. Diana Boškovská
Odbor dopravy
referent referátu parkovacej služby na odbore dopravy
 
Jana Brezinová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ M. Gorkého, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 865
 
Mgr. Gabriela Bučányová
Odbor majetkový
referát nakladania s majetkom mesta