Občan

Kontakty

 
 
 
Jana Brezinová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ M. Gorkého, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 865
 
Mária Bublišová
Odbor komunálnych služieb
referát poplatku za KO a DSO
 
Mgr. Gabriela Bučányová
Odbor majetkový
referát nakladania s majetkom mesta
 
stanislav.caja@trnava.sk
32 36 121, 0918 601 308
 
maria.cambalova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Mgr. Ľubica Čechová

MŠ Hodžova, riaditeľka
 
RNDr. Dáša Černá
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, riaditeľka
info@zsva.trnava.sk
033/ 32 32 921, 0918 734 056
 
Mgr. Ondrej Dacho
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
rastislav.danak@trnava.sk
32 36 131, 0908 436 937
 
Ing. Daniela Danišovičová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku