Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Eva Brestovanská
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
 
Jana Brezinová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ M. Gorkého, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 865
 
Mgr. Gabriela Bučányová
Odbor majetkový
referát nakladania s majetkom mesta
 
Stanislav Caja
Odbor organizačný a vnútornej správy
referát prevádzkovo-technický
stanislav.caja@trnava.sk
32 36 121, 0918 601 308
 
Mgr. Michaela Císarová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Atómová, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Okružná 27)
 
Mgr. Ľubica Čechová

MŠ Hodžova, riaditeľka
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?