Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Ľubica Čechová

MŠ Hodžova, riaditeľka
 
RNDr. Dáša Černá
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre nižsie stredné vzdelávanie
32 36 922
 
Emil Černý
Odbor priemyselného parku a inovačných procesov
referát technickej prevádzky priemyselného parku
0917 969 410
 
Ing. Bianka Čigášová
Odbor ekonomický
referát rozpočtu a finančného manažmentu
 
Mgr. Ondrej Dacho
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
rastislav.danak@trnava.sk
32 36 135, 0908 436 937
 
Ing. Daniela Danišovičová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Gabriela Danišovičová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
maria.daxnerova@trnava.sk
32 36 337, 0918 960 684
 
Mgr. Gabriela Delinčáková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ I. Krasku, zástupca pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie
55 43 049
 
Ing. Jozef Demovič
STEFE Trnava, s.r.o.
riaditeľ úseku Energetický manažment
 
Bc. Viera Drgoňová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Narcisová 2)
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?