Občan

Kontakty

 
 
 
maria.cambalova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Mgr. Ľubica Čechová

MŠ Hodžova, riaditeľka
 
RNDr. Dáša Černá
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, riaditeľka
info@zsva.trnava.sk
033/ 32 32 921, 0918 734 056
 
Mgr. Ondrej Dacho
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
rastislav.danak@trnava.sk
32 36 131, 0908 436 937
 
Ing. Daniela Danišovičová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Gabriela Danišovičová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
maria.daxnerova@trnava.sk
momentálne MD
 
Mgr. Gabriela Delinčáková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ I. Krasku, zástupca pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie
55 43 049
 
Mgr. Božena Demovičová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Ľudová 27)
 
Ing. Viera Dobišová
Odbor ekonomický
referát rozpočtu a finančného manažmentu
 
Mgr. Rastislav Dobrovodský
Odbor dopravy
referát technickej činnosti dopravy
rastislav.dobrovodsky@trnava.sk
32 36 105, 0905 920 037
 
Bc. Viera Drgoňová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Narcisová 2)