Občan

Kontakty

 
 
 
- Mesto Trnava -
Oficiálna poštová adresa: Mesto Trnava; Hlavná ulica 1; 917 71 Trnava
info@trnava.sk
32 36 101, 32 36 111
 
:: Kontakt pre médiá ::
hovorkyňa mesta
spravy@trnava.sk
0905 920 038
 
Mgr. Sylvia Anettová
ZŠ s MŠ
vedúca školskej jedálne
sjludova@ms.trnava.sk
033/ 32 36 810, 811
 
Mgr. Katarína Bajtošová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Atómová, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 852
 
Ing. Jana Bajužíková
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
dusan.balaz@trnava.sk
32 36 121, 0905 105 116
 
Mgr. Sylvia Balážová
Odbor sociálnych vecí
referát starostlivosti o rodiny s deťmi
 
Mgr. Simona Bangová
Odbor sociálnych vecí
referát terénnej sociálnej práce
simona.bangova@trnava.sk
32 36 281, 0917 635 980
 
Vladimír Baričič
Mestská polícia
vedúci referátu informačných technológií a systémov
 
Ing. Slávka Baričičová
TT-IT, s.r.o.
správa a podpora aplikácií
slavka.baricicova@tt-it.trnava.sk
32 36 985, 0907 775 521
 
zuzana.beckova@trnava.sk
32 36 148, 0917 825 540
 
Ing. Ľubor Bednár
STEFE Trnava, s.r.o.
manažér technického oddelenia