Nástroje

Kľúčové slovo: regulácia statickej dopravy

Ďalšia prezentácia systému parkovania bude určená obyvateľom Kamenného mlyna a okolia

Ďalšia prezentácia systému parkovania bude určená obyvateľom Kamenného mlyna a okolia

Mesto Trnava pokračuje vo verejných stretnutiach zameraných na prezentáciu pravidiel regulácie parkovania pre obyvateľov rezidentských zón. Najbližším termínom je utorok 30. januára 2024 o 17.00 h. Stretnutie pre obyvateľov IBV Za traťou v Kamennom mlyne a tiež časti s rodinnými domami „Pred t...

16.1.2024 13:35 Celý článok

 
Zóny R4 a R5 sa rozšíria na ďalšie ulice Špíglsálu

Zóny R4 a R5 sa rozšíria na ďalšie ulice Špíglsálu

Od pondelka 18. decembra 2023 začne platiť regulácia parkovania na rozšírených úsekoch rezidentských zón R4 a R5 na Špíglsáli. Do Zóny R4 sa pridávajú ďalšie časti Hospodárskej, Kalinčiakovej, Štúrovej a Agátovej. Zóna R5 bude tiež doplnená o časti Komenského, Kvetnej, Agátovej, Štúrovej, M...

14.12.2023 13:16 Celý článok

 
Už aj rezidenti zón H9 – H13 môžu žiadať o rezidentskú kartu

Už aj rezidenti zón H9 – H13 môžu žiadať o rezidentskú kartu

Od dnešného dňa – 1. decembra môžu aj rezidenti zón H9 – H13, teda už všetci obyvatelia mesta s trvalým pobytom v Trnave, požiadať o rezidentskú kartu. Do doby, kým bude parkovanie v týchto zónach spoplatnené (až po zrealizovaní dopravného značenia), získavajú držitelia karty REZIDENT ZÓN...

1.12.2023 13:15 Celý článok

 
Využívajte benefity parkovania v Trnave a šetrite

Využívajte benefity parkovania v Trnave a šetrite

Prinášame vám prehľadný sumár benefitov parkovania pre Trnavčanov aj ľudí bez trvalého pobytu v Trnave.   Benefity pre občanov Trnavy Ak máte trvalý pobyt vo vašej rezidentskej zóne (prípadne prechodný pobyt a TP v inej časti Trnavy), môžete získať parkovaciu kartu REZIDENT ZÓ...

8.11.2023 11:15 Celý článok

 
Obyvatelia ďalších rezidentských zón už môžu získať parkovaciu kartu, s ktorou ušetria

Obyvatelia ďalších rezidentských zón už môžu získať parkovaciu kartu, s ktorou ušetria

Do mapy regulovaných parkovacích zón pribudli ďalšie lokality. Zóny R11, R12, R13, R14, R15, R16 a R17 (zoznam ulíc nájdete pod článkom) zatiaľ nie sú spustené (najprv je potrebné zrealizovať dopravné značenie), ich rezidenti však už teraz môžu čerpať výhody v parkovaní. Kto je rezident zó...

24.10.2023 18:36 Celý článok

 
Od 15. októbra sa spustia dlhoočakávané novinky

Od 15. októbra sa spustia dlhoočakávané novinky

Dňa 19. septembra bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN č.614) týkajúci sa parkovania, ktoré vychádza v ústrety širokej časti verejnosti aj menším skupinám obyvateľstva. Dané zmeny je možné zapracovať vďaka tomu, že regulácia parko...

13.10.2023 9:32 Celý článok

 
Nové parkovisko na Rybníkovej ulici je už otvorené

Nové parkovisko na Rybníkovej ulici je už otvorené

Novovybudované parkovisko na Rybníkovej ulici v areáli bývalého trnavského cukrovaru je už otvorené. Vodičom, ktorí potrebujú zaparkovať svoje vozidlá v blízkosti centra, ponúka približne 180 nových parkovacích miest v parkovacej Zóne B. Prístupová cesta k novovytvoreným parkovacím mi...

12.9.2023 15:46 Celý článok

 
Informácie pre predajcov a návštevníkov Tradičného trnavského jarmoku o parkovaní v meste

Informácie pre predajcov a návštevníkov Tradičného trnavského jarmoku o parkovaní v meste

Od 4. septembra 2023 platia v Trnave nové podmienky parkovania. Jednou zo zmien je, že sa v historickom centre mesta (Zóna A) platí za parkovanie aj počas víkendov (od 12. do 22. hodiny). Predajcovia a návštevníci Tradičného trnavského jarmoku (14. – 17. septembra), ktorí do Trnavy prídu a...

11.9.2023 11:28 Celý článok

 
Finančný strop na celodenné parkovanie, predplatené hodiny pre firmy aj lepšie podmienky pre opatrovateľov – to sú navrhované novinky v parkovaní

Finančný strop na celodenné parkovanie, predplatené hodiny pre firmy aj lepšie podmienky pre opatrovateľov – to sú navrhované novinky v parkovaní

Trnavskí poslanci budú v utorok 19. septembra 2023 na zasadnutí mestského zastupiteľstva rokovať o novom návrhu všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa parkovania. Návrh prináša množstvo benefitov, ktoré vychádzajú v ústrety širokej časti verejnosti aj menším skupinám obyvateľstva, ako sú...

3.9.2023 9:37 Celý článok

 
Zmeny parkovania pri poliklinike prinesú viac voľných miest pre pacientov

Zmeny parkovania pri poliklinike prinesú viac voľných miest pre pacientov

Od stredy 1. novembra 2023 stratia platnosť všetky vydané karty na parkovisko Zóny C pri mestskej poliklinike. Zmena je súčasťou všeobecne záväzného nariadenia č. 609 schváleného na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dôvodom je celodenné obsadzovanie parkovacích miest zamestnancami da...

18.8.2023 8:54 Celý článok

 
Súhrn zmien v parkovaní od septembra 2023

Súhrn zmien v parkovaní od septembra 2023

Regulácia parkovania je živý proces. Od augusta 2021, keď Mesto Trnava spustilo prvú rezidentskú zónu R1 na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 566, prešiel celý systém viacerými úpravami a vylepšeniami. Samospráva nastavuje jeho pravidlá na základe dát...

2.8.2023 13:50 Celý článok

 
V rozšírenej časti Zóny R4 sa začalo s dopravným značením

V rozšírenej časti Zóny R4 sa začalo s dopravným značením

Do rezidentskej zóny R4 podľa VZN č. 603 pribudli ďalšie ulice – časť Kalinčiakovej, Hospodárskej, Agátovej ulice, Štúrovej, Ulice Terézie Vansovej a Andreja Kubinu. Samotná regulácia parkovania sa na nich však spustí, až keď bude dokončené dopravné značenie. Na Kalinčiakovej a Hospodárskej (p...

21.6.2023 15:00 Celý článok

 
Aj obyvatelia pripravovanej rezidentskej zóny R10 sa z prvej ruky dozvedia informácie o zmenách v parkovaní

Aj obyvatelia pripravovanej rezidentskej zóny R10 sa z prvej ruky dozvedia informácie o zmenách v parkovaní

Mesto Trnava pokračuje v cykle verejných stretnutí, ktoré sú zamerané na informovanie obyvateľov lokalít, kde dôjde k zmenám v parkovaní. V júni sa uskutočnili prezentácie systému regulácie parkovania v rozšírených zónach R4 a R5 aj v novej Zóne R9. Najbližšie nasleduje rezidentská zóna R10, k...

21.6.2023 13:26 Celý článok

 
Uskutočnila sa prezentácia zmien v parkovaní pre obyvateľov nových častí R4 a R5, nasledovať bude R9

Uskutočnila sa prezentácia zmien v parkovaní pre obyvateľov nových častí R4 a R5, nasledovať bude R9

Rezidentské zóny R4 a R5 sa rozšíria o ďalšie ulice Špíglsálu. Do regulovaných zón pribudnú príslušné časti Agátovej ulice, Štúrovej a Ulice Terézie Vansovej. Andreja Kubinu bude patriť do R4, Kvetná, Matuškova a Sadová budú súčasťou R5. Podrobnejšie vymedzenie zón zobrazuje mapa nižšie. K...

14.6.2023 17:04 Celý článok

 
Na Andreja Žarnova, Novosadskej a Klempovej sa vo štvrtok začne regulovať parkovanie

Na Andreja Žarnova, Novosadskej a Klempovej sa vo štvrtok začne regulovať parkovanie

Ulica Andreja Žarnova (v smere od centra po železničný podjazd), Novosadská a Klempova patria od 1. januára 2023 do Zóny A, so spustením regulácie parkovania sa však čakalo na dokončenie dopravného značenia. Mesto Trnava oznamuje verejnosti, že táto lokalita bude regulovaná od štvrtka 15. júna...

14.6.2023 12:50 Celý článok

 
Obyvatelia novej rezidentskej zóny R9 sa dozvedia viac o parkovaní na verejnom stretnutí

Obyvatelia novej rezidentskej zóny R9 sa dozvedia viac o parkovaní na verejnom stretnutí

Mesto Trnava pozýva obyvateľov novej rezidentskej zóny R9 na prezentáciu systému regulácie statickej dopravy v tejto lokalite. Stretnutie sa uskutoční 19. júna 2023 o 17.30 h v priestoroch základnej školy na Atómovej ulici 1. Cieľom stretnutia je oboznámiť verejnosť s fungovaním regulácie ...

14.6.2023 9:41 Celý článok

 
Pozvánka na prezentáciu parkovacej politiky v zónach R4 a R5

Pozvánka na prezentáciu parkovacej politiky v zónach R4 a R5

Mesto Trnava pozýva obyvateľov rezidentských zón R4 a R5 na prezentáciu rozšírenia parkovacej zóny v danej lokalite. Stretnutie sa uskutoční 13. júna 2023 o 17:00 v priestoroch ZŠ Andreja Kubinu 34. Cieľom stretnutia je oboznámiť obyvateľov dotknutých zón s fungovaním regulácie parkovania...

9.6.2023 8:10 Celý článok

 
Začíname s realizáciou vodorovného dopravného značenia na vybraných uliciach v parkovacej Zóne A

Začíname s realizáciou vodorovného dopravného značenia na vybraných uliciach v parkovacej Zóne A

Od pondelka 24. apríla 2023 začíname s realizáciou vodorovného dopravného značenia na vybraných uliciach v parkovacej Zóne A. V lokalite ulíc Andreja Žarnova, Novosadská a Klempova vás prosíme o rešpektovanie dočasného zákazu parkovania vyznačeného prenosným dopravným značením. Začíname s príp...

24.4.2023 9:09 Celý článok

 
V novej časti Zóny A sa začnú vyznačovať parkovacie miesta

V novej časti Zóny A sa začnú vyznačovať parkovacie miesta

Ulica Andreja Žarnova (v smere od centra po železničný podjazd), Novosadská a Klempova sú od 1. januára tohto roku formálne súčasťou parkovacej zóny A. Parkovanie v nich však zatiaľ nie je spoplatnené, regulácia parkovania sa spustí až po realizácii dopravného značenia. Práce sa začnú po V...

6.4.2023 19:20 Celý článok

 
Obyvatelia rezidentskej zóny R6 sa na stretnutí dozvedia viac o pripravovanej regulácii parkovania

Obyvatelia rezidentskej zóny R6 sa na stretnutí dozvedia viac o pripravovanej regulácii parkovania

Mesto Trnava pozýva obyvateľov ulíc Vladimíra Clementisa, Juraja Slottu a Teodora Tekela i širokú verejnosť na prezentáciu týkajúcu sa pripravovanej rezidentskej zóny R6. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 23. marca o 17.00 h v malej aule Univerzity sv. Cyrila a Metoda (miestnosť BU1) na Bučia...

15.3.2023 14:59 Celý článok

 
Rekonštruujeme parkovisko na Starohájskej ulici

Rekonštruujeme parkovisko na Starohájskej ulici

Parkovacie miesta na Starohájskej ulici (pod Sociálnou poisťovňou) prejdú rekonštrukciou. Práce sa začnú v pondelok 6. marca 2023 a mali by trvať dva mesiace. Na mieste bude vyznačených 36 parkovacích miest, pôvodný štrkový povrch bude nahradený zatrávňovacou dlažbou, ktorá bude prepúšťať ...

2.3.2023 11:50 Celý článok

 
Oddnes funguje rezidentská zóna R8 na Vajanského

Oddnes funguje rezidentská zóna R8 na Vajanského

Vajanského ulica s orientačnými číslami od 2 po 41 okrem čísel 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35 a 37 sa stala od štvrtka 2. marca 2023 rezidentskou zónou R8. Parkovanie v nej je spoplatnené nonstop od pondelka do nedele počas celého dňa aj noci. Parkovacie karty Rezident Zóny A, ktorých držiteľm...

2.3.2023 8:35 Celý článok

 
Na Vladimíra Clementisa sa budú vyznačovať parkovacie miesta, počas prác tu nebude možné parkovať

Na Vladimíra Clementisa sa budú vyznačovať parkovacie miesta, počas prác tu nebude možné parkovať

Na Ulici Vladimíra Clementisa, ktorá je súčasťou Rezidentskej zóny s názvom R6 na sídlisku Družba, sa bude obnovovať vodorovné dopravné značenie. Tento krok je podmienkou na spustenie regulácie parkovania v zóne.   Vyznačovať sa bude v prípade priaznivého počasia v dvoch fázach: ...

27.2.2023 14:03 Celý článok

 
Obyvateľom Vajanského uľahčí parkovanie nová rezidentská zóna R8

Obyvateľom Vajanského uľahčí parkovanie nová rezidentská zóna R8

Najnovšou lokalitou s regulovaným parkovaním je rezidentská zóna R8, ktorú mestské zastupiteľstvo schválilo v utorok 14. februára 2023. Príslušné VZN č. 602 nadobudne účinnosť 2. marca, samotná regulácia sa spustí po dokončení dopravného značenia v tejto zóne. R8 vznikne vyčlenením z exis...

17.2.2023 17:59 Celý článok

 
Zóna R6 sa rozšíri o Juraja Slottu a Teodora Tekela

Zóna R6 sa rozšíri o Juraja Slottu a Teodora Tekela

Rezidentská zóna s názvom R6 na sídlisku Družba, ktorá pôvodne zahŕňala Ulicu Vladimíra Clementisa, sa schválením všeobecne záväzného nariadenia č. 602 rozšírila o ulice Juraja Slottu a Teodora Tekela. Zároveň na nich vzniknú nové parkovacie plochy Zóny B. Regulácia parkovania v Zóne R6 za...

17.2.2023 11:08 Celý článok

 
Parkovacie miesta pri bytovkách na Hlbokej budú od februára súčasťou rezidentskej zóny R3

Parkovacie miesta pri bytovkách na Hlbokej budú od februára súčasťou rezidentskej zóny R3

V stredu 1. februára 2023 sa parkovacie miesta pri bytových domoch na Hlbokej 8A až 29 začlenia do rezidentskej zóny R3. Túto zmenu prinieslo VZN č. 591, so spoplatnením sa čakalo na úpravu parkovacích miest a dokončenie dopravného značenia. Na to, aby mohlo byť parkovacie miesto riadne spopla...

31.1.2023 18:38 Celý článok

 
Parkovisko na Jána Bottu je už súčasťou Zóny B

Parkovisko na Jána Bottu je už súčasťou Zóny B

Parkovacie miesta medzi základnou a strednou školou na Ulici Jána Bottu sú od pondelka 23. januára 2023 spoplatnené. Na základe VZN č. 590 boli pridané do Zóny B. Na parkoviskách Zóny B sa platí iba v pracovných dňoch od 8. do 18. hodiny, najvýhodnejšia je platba cez webovú aplikáciu DataM...

23.1.2023 11:24 Celý článok

 
Zóna A sa od 1. januára rozširuje o ďalšie ulice

Zóna A sa od 1. januára rozširuje o ďalšie ulice

Mestskí poslanci v utorok 13. decembra 2022 odhlasovali zmenu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré ohľadom regulácie parkovania prináša dve novinky. Prvá zvyšuje kredit na bezplatné parkovanie pre návštevy držiteľov parkovacích kariet, druhou zmenou sa rozširuje Zóna A.   &n...

23.12.2022 16:11 Celý článok

 
Kredit na bezplatné parkovanie pre návštevy rezidentov zón sa od 1. januára výrazne navýši

Kredit na bezplatné parkovanie pre návštevy rezidentov zón sa od 1. januára výrazne navýši

Mestskí poslanci v utorok 13. decembra 2022 odhlasovali zmenu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré definuje výšku kreditu na bezplatné parkovanie pre návštevy držiteľov parkovacích kariet Rezident zóny a Návšteva zóny. Doterajšia výška kreditu bola 48 hodín ročne, od Nového roka budú môcť...

20.12.2022 12:59 Celý článok

 
Pri vození detí do alebo zo školských zariadení zaparkujete na vybraných parkoviskách zadarmo

Pri vození detí do alebo zo školských zariadení zaparkujete na vybraných parkoviskách zadarmo

Časť parkovísk v regulovaných zónach v Trnave funguje v novom režime, na ktorých je vo vybraných časoch možné parkovať na 15 minút zadarmo pri vození detí do školských zariadení, resp. pri ich vyzdvihnutí popoludní.   Samospráva touto úpravou reaguje na požiadavku občanov,...

13.12.2022 9:06 Celý článok

 
Regulácia parkovania začne od 8. decembra fungovať aj v severnej časti R4 a R5

Regulácia parkovania začne od 8. decembra fungovať aj v severnej časti R4 a R5

K južnej časti Špígsálu so spoplatneným parkovaním sa čoskoro pridá aj severná časť. Regulácia parkovania tam bude spustená od štvrtka 8. decembra 2022.   Južná časť od stanice po Študentskú ulicu je regulovaná už od septembra, dokončenie dopravného značenia na zvyšnom území (Študents...

2.12.2022 13:57 Celý článok

 
Parkovisko pri Bille na Spartakovskej je už súčasťou Zóny B, Trnavčania v nej parkujú výhodnejšie

Parkovisko pri Bille na Spartakovskej je už súčasťou Zóny B, Trnavčania v nej parkujú výhodnejšie

Zóna B, ktorú tvoria najmä záchytné parkoviská v rôznych častiach mesta, sa tento týždeň rozšírila o novú lokalitu. Pribudlo do nej parkovisko pri predajni Billa na Spartakovskej ulici. Parkovanie je spoplatnené iba v pracovných dňoch medzi 8. a 18. hodinou. Trnavčania, ktorí vlastnia par...

1.12.2022 16:41 Celý článok

 
Mesto navrhuje zvýšiť kredit na bezplatné parkovanie pre návštevy

Mesto navrhuje zvýšiť kredit na bezplatné parkovanie pre návštevy

Rezidenti zón, v ktorých je zavedená regulácia parkovania, by mali od Nového roka získať väčší kredit na parkovanie pre svoje návštevy. Hovorí to návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý pripravilo Mesto Trnava na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva.     V ...

25.11.2022 16:17 Celý článok

 
Parkovanie v R7 na Šafárikovej bude regulované od stredy 19. októbra

Parkovanie v R7 na Šafárikovej bude regulované od stredy 19. októbra

V stredu 19. októbra 2022 bude spustená regulácia statickej dopravy na Šafárikovej ulici – v časti, kde stoja bytové domy. Táto lokalita sa stane rezidentskou zónou R7 a parkovanie v nej bude spoplatnené nonstop od pondelka do nedele počas celého dňa. Dôvodom sú problémy s parkovaním, kto...

12.10.2022 15:27 Celý článok

 
Od 1. septembra sa spustí regulácia parkovania na Špíglsáli v Zóne R4 a v južnej časti R5

Od 1. septembra sa spustí regulácia parkovania na Špíglsáli v Zóne R4 a v južnej časti R5

Nové dopravné značenie v mestskej štvrti Špíglsál je takmer dokončené, finišuje sa už len severný úsek budúcej zóny R5. Na zvyšnej časti (R5 – juh) a v celej R4 je značenie kompletné, čo znamená, že sa tu môže spustiť regulácia parkovania. Tá začne platiť od 1. septembra 2022. Regulácia st...

24.8.2022 16:33 Celý článok

 
Končí vám parkovacia karta? Žiadosť o predĺženie pošlite online

Končí vám parkovacia karta? Žiadosť o predĺženie pošlite online

Držitelia parkovacích kariet, ktorí majú záujem o predĺženie ich platnosti, o to môžu požiadať online cez webovú aplikáciu DataMesta.trnava.sk (po prihlásení sa do sekcie Moja zóna). Nie je potrebné zadávať svoje údaje nanovo ako pri žiadosti o kartu. Pokiaľ v nich nedošlo k zmene (napr. zme...

12.8.2022 14:25 Celý článok

 
Vo webovej aplikácii DataMesta sa môžete zaregistrovať aj cez elektronický občiansky preukaz

Vo webovej aplikácii DataMesta sa môžete zaregistrovať aj cez elektronický občiansky preukaz

Na registráciu vo webovej aplikácii na adrese datamesta.trnava.sk je už možné využiť eID – občiansky preukaz s čipom. Zároveň je stále potrebné vyplniť aj svoj e-mail a zadať heslo na DataMesta. Výhodou registrácie cez eID je, že nie je treba prikladať sken občianskeho preukazu, pretože sa i...

12.8.2022 13:15 Celý článok

 
Obyvatelia budúcich rezidentských zón R6 a R7 môžu posielať žiadosti o parkovacie karty

Obyvatelia budúcich rezidentských zón R6 a R7 môžu posielať žiadosti o parkovacie karty

Obyvatelia Ulice Vladimíra Clementisa a Šafárikovej, ktoré sa ešte tento rok stanú rezidentskými zónami R6 a R7, sa už môžu zaregistrovať vo webovej aplikácii na adrese datamesta.trnava.sk a požiadať o vydanie parkovacej karty. Predídu tým čakaniu počas náporu žiadostí pred štartom regulácie p...

12.8.2022 10:33 Celý článok

 
Špígsál bude bezpečnejší, pozrite si súhrn dopravných zmien

Špígsál bude bezpečnejší, pozrite si súhrn dopravných zmien

Vo štvrti Špíglsál sa v týchto dňoch realizuje nové dopravné značenie, ktoré prinesie viacero zmien. Všetky sú navrhnuté s cieľom upokojiť dopravu v tejto lokalite a spraviť tento verejný priestor bezpečnejším pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Dopravné značenie pribúda postupne, po...

27.7.2022 21:02 Celý článok

 
Regulácia parkovania: Trnavčania budú v rozšírenej zóne B parkovať lacnejšie než doteraz

Regulácia parkovania: Trnavčania budú v rozšírenej zóne B parkovať lacnejšie než doteraz

Reguláciou parkovania sleduje Mesto Trnava jasný zámer: zvýšiť životný komfort najmä Trnavčanom s nahláseným trvalým bydliskom a zároveň riešiť problém priveľkého a stále rastúceho počtu automobilov na ploche, ktorá nerastie. Výhodou pre rezidentov je od 15. júla lacnejšie parkovanie...

18.7.2022 13:16 Celý článok

 
Pribudnú dve nové rezidentské zóny – R6 na V. Clementisa a R7 na Šafárikovej

Pribudnú dve nové rezidentské zóny – R6 na V. Clementisa a R7 na Šafárikovej

Mestské zastupiteľstvo v utorok 28. júna 2022 schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 590, ktoré definuje dve nové zóny s regulovaným parkovaním. Lokalita na Ulici Vladimíra Clementisa na Družbe dostane názov Zóna R6, na Šafárikovej ulici na Prednádraží vznikne rezidentská zóna R7. Obe ...

7.7.2022 16:40 Celý článok

 
V budúcej Zóne R4 na Hospodárskej ulici sa obnoví vodorovné dopravné značenie, zvislé pribudne čoskoro

V budúcej Zóne R4 na Hospodárskej ulici sa obnoví vodorovné dopravné značenie, zvislé pribudne čoskoro

Na Hospodárskej ulici (na parkoviskách pri bytových domoch) sa bude od 13. do 27. júla 2022 obnovovať vodorovné dopravné značenie. Tento krok súvisí s prípravou na reguláciu parkovania. Táto lokalita sa po vyznačení vodorovného aj zvislého dopravného značenia stane rezidentskou zónou R4. Zvi...

7.7.2022 15:58 Celý článok

 
Od 1. júla sa bude regulovať parkovanie v Zóne R3 na Družbe, zóny R4 a R5 čakajú na vyznačenie parkovacích miest

Od 1. júla sa bude regulovať parkovanie v Zóne R3 na Družbe, zóny R4 a R5 čakajú na vyznačenie parkovacích miest

Tehelná ulica, V jame a časti Hlbokej a Bučianskej ulice sa od 1. júla 2022 stanú rezidentskou zónou s názvom R3. Znamená to, že parkovanie v tejto lokalite bude regulované, za parkovanie sa bude platiť od pondelka do nedele od 0.00 do 24.00 h, čiže počas celého týždňa.   Regu...

28.6.2022 14:00 Celý článok

 
Ako postupovať pri zmene EČV na parkovacej karte cez webovú aplikáciu DataMesta

Ako postupovať pri zmene EČV na parkovacej karte cez webovú aplikáciu DataMesta

Na pravidelné či dlhodobé parkovanie v Trnave je výhodné zakúpiť si parkovaciu kartu. Najvýhodnejšia je pre občanov Trnavy, ktorí sú rezidentmi* regulovaných zón – za parkovaciu kartu na prvé auto na byt v ich rezidentskej zóne zaplatia iba jedno euro na rok. Trnavčania sú zvýhodnení aj v príp...

23.6.2022 17:20 Celý článok

 
Ste rezidentom zóny? Máte nárok na 48-hodinový kredit na parkovanie zdarma pre vaše návštevy

Ste rezidentom zóny? Máte nárok na 48-hodinový kredit na parkovanie zdarma pre vaše návštevy

Obyvatelia Trnavy, ktorí majú trvalý pobyt v lokalite s regulovaným parkovaním (prípadne prechodný pobyt v danej zóne a trvalý pobyt inde v Trnave), sú tzv. rezidentmi tejto parkovacej zóny. V Trnave sú zatiaľ dve takéto miesta – Zóna R1 na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej a Zóna R2 vo vnútro...

19.4.2022 9:29 Celý článok

 
Nový návrh VZN prináša reguláciu parkovania na Špíglsál a časť sídliska Družba

Nový návrh VZN prináša reguláciu parkovania na Špíglsál a časť sídliska Družba

Regulácia parkovania, ktorú mesto zaviedlo v prvých dvoch rezidentských zónach na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej a vo vnútroblokoch na Spartakovskej, priniesla v krátkom čase výsledky. Počet áut v týchto lokalitách sa znížil, vďaka čomu majú domáci vyššiu šancu zaparkovať pri svojom bydlisku....

5.4.2022 22:04 Celý článok

 
Mesto vyznačuje parkovacie miesta na Tehelnej, Hlbokej, V jame a Bučianskej, parkovanie tam však nebude spoplatnené

Mesto vyznačuje parkovacie miesta na Tehelnej, Hlbokej, V jame a Bučianskej, parkovanie tam však nebude spoplatnené

Mestská samospráva vyznačuje parkovacie miesta na Tehelnej, Hlbokej, Bučianskej a V jame. Cieľom je vniesť do parkovania na sídliskách poriadok, ktorý pomôže zabrániť ničeniu zelene, zaberaniu chodníkov a blokovaniu prístupu vozidiel záchranných zložiek v prípade ohrozenia života alebo majetku...

1.3.2022 15:19 Celý článok

 
Na Spartakovskej sa budú  pred zavedením rezidentskej zóny vyznačovať parkovacie miesta

Na Spartakovskej sa budú pred zavedením rezidentskej zóny vyznačovať parkovacie miesta

Pri bytových domoch na Spartakovskej ulici pribudlo dočasné dopravné značenie so zákazom zastavenia od pondelka 7. februára. Dôvodom je vyznačovanie parkovacích miest v súvislosti so zavedením regulácie statickej dopravy, ktorá v tejto lokalite začne platiť v utorok 1. marca. ...

7.2.2022 16:03 Celý článok

 
Od 1. marca vznikne nová rezidentská zóna R2 na Spartakovskej, záujemcovia môžu požiadať o parkovacie karty od februára

Od 1. marca vznikne nová rezidentská zóna R2 na Spartakovskej, záujemcovia môžu požiadať o parkovacie karty od februára

Ďalšou rezidentskou zónou so spoplatneným parkovaním v Trnave bude Spartakovská, dostane názov R2. Budú do nej patriť vnútrobloky po oboch stranách Spartakovskej. Tie sú prioritne určené na parkovanie pre tamojších obyvateľov. Rovnako ako v Zóne R1 na Ľudmily Podjavorinskej sú obyvatelia s...

26.1.2022 14:44 Celý článok

 
Nové parkovacie automaty postupne pribúdajú, akceptujú i platobnú kartu a potvrdenie vám pošlú aj e-mailom

Nové parkovacie automaty postupne pribúdajú, akceptujú i platobnú kartu a potvrdenie vám pošlú aj e-mailom

Trnava sa dočkala nových parkovacích automatov. Kvôli výpadku dielov do výroby sa ich dodanie zo strany výrobcu oneskorilo a aj po spustení regulácie statickej dopravy ešte dočasne fungovali staré automaty. V týchto dňoch ich nahrádzajú moderné zariadenia s rozšírenými funkciami. Nové park...

7.12.2021 10:54 Celý článok

 
Ďalšou zónou so spoplatneným parkovaním má byť Spartakovská, o návrhu VZN budú hlasovať poslanci

Ďalšou zónou so spoplatneným parkovaním má byť Spartakovská, o návrhu VZN budú hlasovať poslanci

Mesto Trnava v utorok 16. novembra 2021 zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v meste v znení VZN č. 571. Návrh VZN prináša spustenie regulácie statickej dopravy v novej Zóne R2 a rozšírenie Zóny B o nové lokali...

16.11.2021 17:51 Celý článok

 
Rezidenti spoplatnených zón by mali dostať kredit na parkovanie pre svoje návštevy, o návrhu budú v septembri hlasovať mestskí poslanci

Rezidenti spoplatnených zón by mali dostať kredit na parkovanie pre svoje návštevy, o návrhu budú v septembri hlasovať mestskí poslanci

Samospráva v utorok 31. augusta 2021 na svojom webe zverejnila návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava. Hlasovať o ňom bude mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v utorok 21. septembra a v ...

31.8.2021 19:56 Celý článok

 
Od nedele začne platiť regulácia statickej dopravy

Od nedele začne platiť regulácia statickej dopravy

Blíži sa 1. august 2021, termín, kedy sa v Trnave zmenia podmienky parkovania, ako o nich rozhodli 27. apríla 2021 poslanci mestského zastupiteľstva formou všeobecne záväzného nariadenia č. 566. Okrem nových sadzieb, rozšírených možností úhrad parkového prináša regulácia statickej ...

30.7.2021 10:00 Celý článok

 
Cez webovú aplikáciu DataMesta môžete požiadať o parkovaciu kartu

Cez webovú aplikáciu DataMesta môžete požiadať o parkovaciu kartu

Vo webovej aplikácii na adrese datamesta.trnava.sk pribudla nová funkcia, ktorá zaregistrovaným používateľom umožňuje elektronicky požiadať o vydanie parkovacej karty.   Ako požiadať o parkovaciu kartu v aplikácii DataMesta  Po prihlásení na stránke datames...

8.7.2021 12:45 Celý článok

 
Aké dokumenty treba predložiť pri žiadosti o parkovaciu kartu?

Aké dokumenty treba predložiť pri žiadosti o parkovaciu kartu?

Mesto Trnava spustilo v utorok 29. júna 2021 webovú aplikáciu DataMesta, ktorá občanom uľahčí komunikáciu s mestom. Jednou z prvých funkcií je podanie žiadosti o parkovaciu kartu. Aké dokumenty je potrebné priložiť a z akého dôvodu? Hlavným cieľom spoplatnenia parkovania je regulácia m...

29.6.2021 14:33 Celý článok

 
Zaregistrujte sa do mestskej aplikácie, ktorá vám uľahčí život nielen s parkovaním

Zaregistrujte sa do mestskej aplikácie, ktorá vám uľahčí život nielen s parkovaním

Od utorka 29. júna 2021 spúšťa Mesto Trnava webovú aplikáciu DataMesta, ktorá prinesie viacero praktických funkcií. Na ich využívanie je potrebné zaregistrovať sa, teda vyplniť svoje údaje na adrese datamesta.trnava.sk.   Registrácia na strane používateľa zaberie len pá...

29.6.2021 8:00 Celý článok

 
Nové parkovacie automaty budú akceptovať platbu kartou a doklad o zaplatení pošlú aj e-mailom

Nové parkovacie automaty budú akceptovať platbu kartou a doklad o zaplatení pošlú aj e-mailom

Od 1. augusta 2021 začne v Trnave platiť regulácia statickej dopravy. Okrem zmien vo výške parkovného a zavedenia prvej rezidentskej zóny na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej prinesie aj ďalšiu novinku – moderné parkovacie automaty s rozšírenými funkciami. Nové parkovacie auto...

13.5.2021 14:30 Celý článok

 
Regulácia parkovania v Trnave začne platiť od 1. augusta 2021

Regulácia parkovania v Trnave začne platiť od 1. augusta 2021

Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava v utorok 27. apríla 2021 schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava. VZN prináša zmeny v parkovaní, o ktorých sme vás informovali vopred: úpravu cenníka za dočasné státie v ...

28.4.2021 14:29 Celý článok

 
Regulácia statickej dopravy – otázky a odpovede

Regulácia statickej dopravy – otázky a odpovede

V utorok 27. apríla 2021 budú mestskí poslanci na 14. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva rokovať o návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava, ktoré upravuje reguláciu statickej dopravy v našom meste. Návrh prináša viacero zmien – úpravu výšky parkovn...

20.4.2021 13:35 Celý článok

 
Mesto zverejnilo návrh VZN o dočasnom parkovaní. Rezidenti spoplatnených zón zaplatia za ročnú parkovaciu kartu iba euro

Mesto zverejnilo návrh VZN o dočasnom parkovaní. Rezidenti spoplatnených zón zaplatia za ročnú parkovaciu kartu iba euro

Detaily pripravovanej regulácie statickej dopravy sú známe. Mesto Trnava na svojej webstránke trnava.sk zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý spresňuje avizovanú úpravu podmienok parkovania v spoplatnených zónach mesta. K terajším zónam A, B a C pribudne prvá rezidentská zóna ...

6.4.2021 17:39 Celý článok

 
V Trnave už čoskoro zaparkujeme lepšie

V Trnave už čoskoro zaparkujeme lepšie

Trnava sa v tomto roku dočká regulácie statickej dopravy, ktorá uprednostní Trnavčanov s trvalým pobytom v meste pred ostatnými obyvateľmi a návštevníkmi. Nevyhnutný krok na zlepšenie dopravnej situácie v meste pripravovala samospráva už dlhšiu dobu. Okrem úprav podmienok parkovania v centre p...

31.3.2021 16:16 Celý článok