Mesto Trnava

Špígsál bude bezpečnejší, pozrite si súhrn dopravných zmien

Vo štvrti Špíglsál sa v týchto dňoch realizuje nové dopravné značenie, ktoré prinesie viacero zmien. Všetky sú navrhnuté s cieľom upokojiť dopravu v tejto lokalite a spraviť tento verejný priestor bezpečnejším pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Dopravné značenie pribúda postupne, po vodorovnom bude nasledovať zvislé, na novinky upozornia aj žlté tabule so zmenou organizácie dopravy. Samospráva apeluje na obyvateľov, aby rešpektovali nové vodorovné značenie, i keď všetky úpravy ešte nie sú sfinalizované.

Dopravné zmeny na Špíglsáli:

 

Zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/hod.

Špígsál je zónou rodinných domov, tamojším obyvateľom však život strpčujú motoristi, ktorí si ju mýlia s pretekárskou dráhou. Po znížení najvyššej povolenej rýchlosti na 30 km/hod., ktorá je pre štvrte rodinných domov ideálna, a inštalácii spomaľovačov nového typu (tzv. spomaľovacích vankúšov), dôjde k upokojeniu dopravy, zníženiu hluku a vibrácii a komunikácie budú bezpečnejšie pre všetkých vrátane chodcov.

Koniec parkovania na chodníkoch

Nielen rodičia s kočíkmi a znevýhodnení ľudia na vozíkoch, ale všetci chodci sa budú môcť pohybovať v tejto zóne bezpečnejšie a pohodlnejšie. Nebudú im už prekážať autá stojace na chodníkoch, ktoré im nie vždy nechali povinný meter a pol voľného miesta.
Na Slovensku začne od septembra 2023 platiť zákaz parkovania na chodníku mimo vyznačených miest, mesto túto záležitosť rieši už teraz vyznačovaním parkovacích pásov. Tým, že sa vyznačujú na vozovku, sa aj do budúcna  vytvárajú legálne parkovacie miesta bez záberu chodníka.
Parkovacích miest bude dostatok pre rezidentov aj ich návštevy. Tam, kde nebolo možné vyznačiť parkovacie miesta v súlade s normami, vznikli pruhy pre cyklistov. Stovkám žiakov a študentov z okolitých škôl sa tým zlepšia podmienky na dochádzanie do školy pešo, na bicykli či kolobežke.


Na Ulici Ferka Urbánka sú vyznačené legálne parkovacie miesta. Po ich ľavej strane jazdia vo vlastnom pruhu cyklisti.


Na Ulici Boženy Němcovej je usporiadanie odlišné. Každá lokalita zohľadnuje priestorové možnosti a predovšetkým bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

 

Nové ochranné pruhy pre cyklistov

Na Ulici Andreja Hlinku pribudli po stranách vozovky ochranné pruhy pre cyklistov a kolobežkárov. Okrem vymedzenia bezpečného pohybu pre nich prispievajú aj k dodržiavaniu primeranej rýchlosti vozidiel tým, že cestu opticky zužujú.
Vodiči motorových vozidiel smú tento pruh využiť iba pri vyhýbaní sa protiidúcemu autu, vodiči nákladných vozidiel alebo autobusov môžu do týchto pruhov počas jazdy zasahovať. Parkovanie je však nich zakázané.


Prerušované čiary na A. Hlinku vyznačujú cyklopruhy
.

 

Cyklisti môžu pokračovať aj do jednosmeriek

Cyklisti a kolobežkári budú môcť po novom v cyklopruhoch prechádzať v oboch smeroch jazdy aj tými ulicami, ktoré sú pre motorovú dopravu jednosmerné. Keďže sú vytvorené len vodorovným dopravným značením, neprekážajú prejazdu väčších vozidiel ako záchranné zložky alebo stavebné mechanizmy.


Cyklisti idúci v cyklopruhu môžu pokračovať aj do jednosmerky

 

Zavedenie regulácie parkovania

Zavŕšením dopravných zmien po kompletnom dokončení dopravného značenia bude zavedenie regulácie statickej dopravy v tejto lokalite. V rámci Špígsálu vzniknú dve rezidenčné zóny R4 a R5.

Výhodou pre tamojších obyvateľov je, že ich štvrť už nebude slúžiť ako záchytné parkovisko pre tých, čo idú do centra mesta či na stanicu. Parkovacie pruhy, ktoré v týchto dňoch mesto vyznačuje, budú slúžiť primárne rezidentom, ktorí nemajú vlastné parkovacie miesta, a tiež ich návštevám. (Pripomíname, že obyvatelia regulovaných zón, ktorí v nich majú trvalý pobyt, prípadne prechodný s trvalým pobytom inde v Trnave, budú môcť získať parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY a prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta.trnava.sk budú môcť svojim návštevám poskytnúť kredit v rozsahu 48 hodín ročne. Túto možnosť budú mať aj rezidenti, ktorí nevlastnia vozidlo (stačí požiadať o kartu NÁVŠTEVA ZÓNY).

Prečítajte si viac o regulácii parkovania na doprava.trnava.sk.


Na Špíglsáli sa vyznačujú legálne parkovacie miesta. Budú slúžiť primárne pre obyvateľov tejto zóny a ich návštevníkov.

 

Foto: Peter Bročka

27.7.2022 21:02

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová