Mesto Trnava

Od 1. júla sa bude regulovať parkovanie v Zóne R3 na Družbe, zóny R4 a R5 čakajú na vyznačenie parkovacích miest

Tehelná ulica, V jame a časti Hlbokej a Bučianskej ulice sa od 1. júla 2022 stanú rezidentskou zónou s názvom R3. Znamená to, že parkovanie v tejto lokalite bude regulované, za parkovanie sa bude platiť od pondelka do nedele od 0.00 do 24.00 h, čiže počas celého týždňa.
 
Regulácia sa dotkne aj parkovacích miest na Starohájskej (okrem parkoviska za rampou pri Trnavskom samosprávnom kraji – zóna C), kde budú parkovacie miesta označené ako ďalšie parkovacie miesta zóny B, spoplatnené od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 18.00 h. Na časti Starohájskej ulice zrealizujeme vodorovné dopravné značenie, následne budú aj tieto miesta spoplatnené. 
 
 
Ďalšie rezidentské zóny, ktoré definuje všeobecne záväzné nariadenie č. 581, R4 a R5 na Špíglsáli, budú spustené v dohľadnej dobe. Pôvodný termín štartu regulácie bol 1. júl 2022, z technicko-realizačných dôvodov bol však posunutý. VZN je účinné, zóna však bude spoplatnená po vyznačení zvislého a vodorovného značenia v tejto lokalite. O presnom termíne bude samospráva informovať. 
 
Na sídlisku Družba, ktorej časť sa stane Zónou R3, sa legálne parkovacie miesta vyznačili už pred niekoľkými mesiacmi. Tento krok plánovalo mesto bez ohľadu na reguláciu, pretože cieľom bolo v prvom rade „upratanie“ tohto sídliska. Autá parkujúce „nadivoko“ totiž znižujú kvalitu verejného priestoru, na chodníkoch zavadzajú chodcom, ľudom na vozíku, rodičom s detskými kočíkmi a podobne, nehovoriac o zhoršenom prístupe záchranných zložiek na miesta preplnené vozidlami. 
 
Od 1. júla dôjde k redukcii množstva áut a tým aj k zlepšeniu podmienok pre domácich obyvateľov, ktorým miesta pri dome zaberajú návštevníci polikliniky, daňového úradu, úradu TTSK a Sociálnej poisťovne. Takáto prax sa potvrdila v prvých dvoch rezidentských zónach – R1 (sídlisko Ľudmily Podjavorinskej) a R2 (vnútrobloky na Spartakovskej).
 
Každý, kto má na Tehelnej, Hlbokej, Bučianskej a V jame v rámci Zóny R3 trvalý pobyt, prípadne je prihlásený na trvalý pobyt na inom mieste v Trnave a v uvedenej zóne má prechodný pobyt, je jej rezidentom a môže si zakúpiť parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R3. Za ročnú parkovaciu kartu na prvé vozidlo vo vašej domácnosti zaplatí len symbolické jedno euro, na druhé vozidlo ho bude parkovacia karta stáť 99 eur. Okrem obyvateľov uvedených ulíc na túto kartu majú nárok aj rezidenti Starohájskej ulice a Ulice Vladimíra Clementisa 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31.
 
Výška sadzieb v Zóne R3 bude rovnaká ako v susednej zóne R2 na Spartakovskej. Ak zaplatíte parkovné v Zóne R3, môžete parkovať aj v R2 (a naopak), a tiež v Zóne B, ktorej parkoviská sa nachádzajú v rôznych častiach mesta.
 
Parkovné môžete uhradiť štyrmi spôsobmi:
  • vo webovej aplikácii DataMesta (datamesta.trnava.sk),
  • SMS správou,
  • v parkovacom automate,
  • parkovacou kartou.
 
Pre obyvateľov spoplatnenej zóny bude najvýhodnejšia parkovacia karta. Naopak, na krátkodobé parkovanie sa najviac oplatí platba vo webovej aplikácii (datamesta.trnava.sk).
Rezidenti zóny R3, ktorí využívajú webovú aplikáciu DataMesta, majú aj možnosť poskytnúť svojím návštevám kredit na parkovanie v rozsahu 48 hodín ročne. Platí to aj pre rezidentov, ktorí nevlastnia auto. Stačí požiadať o parkovaciu kartu s názvom Návšteva zóny. Kredit pre návštevníkov sa uplatňuje iba prostredníctvom webovej aplikácie. 
 
 
foto: Peter Bestvina

28.6.2022 14:00

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová