Mesto Trnava

Už aj rezidenti zón H9 – H13 môžu žiadať o rezidentskú kartu

Od dnešného dňa – 1. decembra môžu aj rezidenti zón H9 – H13, teda už všetci obyvatelia mesta s trvalým pobytom v Trnave, požiadať o rezidentskú kartu.

Do doby, kým bude parkovanie v týchto zónach spoplatnené (až po zrealizovaní dopravného značenia), získavajú držitelia karty REZIDENT ZÓNY výhodu bezplatného parkovania na všetkých záchytných parkoviskách typu B zadarmo.

Po zavedení regulácie Vám jej dátum platnosti posunieme automaticky na deň jej štartu.

Viac informácií sa dozviete na našej web stránke v časti Regulácia statickej dopravy.


 

1.12.2023 13:15

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová