Mesto Trnava

Pribudnú dve nové rezidentské zóny – R6 na V. Clementisa a R7 na Šafárikovej

Mestské zastupiteľstvo v utorok 28. júna 2022 schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 590, ktoré definuje dve nové zóny s regulovaným parkovaním. Lokalita na Ulici Vladimíra Clementisa na Družbe dostane názov Zóna R6, na Šafárikovej ulici na Prednádraží vznikne rezidentská zóna R7. Obe budú spoplatnené počas celého dňa, aby tamojším obyvateľom zvýšili šancu nájsť voľné parkovacie miesto pri svojom bydlisku.

Štartu regulácie statickej dopravy v týchto zónach bude predchádzať realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. Predpokladaný dátum je 1. september 2022, o presnom termíne bude mesto informovať vopred.

Zaplatená úhrada v Zóne R6 umožní parkovanie vozidla aj v zónach R2, R3 a B. Kto zaplatí za Zónu R7, bude tiež môcť parkovať v Zóne B, ktorej parkoviská sú rozmiestnené po celom meste vrátane blízkych rezidentských zón. Zóna B je spoplatnená iba v pracovných dňoch od 8. do 18. hodiny, pričom vo webovej aplikácii DataMesta stojí hodina parkovania iba 0,20 eur.

Parkovné v Trnave je možné uhradiť štyrmi spôsobmi:

  • vo webovej aplikácii DataMesta (datamesta.trnava.sk),
  • SMS správou na číslo 2200 (príklad: TTR6 TT111AA 2),
  • v parkovacom automate,
  • parkovacou kartou.

Pre obyvateľov spoplatnenej zóny bude najvýhodnejšia parkovacia karta. Naopak, na krátkodobé parkovanie sa najviac oplatí platba vo webovej aplikácii DataMesta.

Občania, ktorí majú v rezidentskej zóne trvalý pobyt, prípadne sú prihlásení na trvalý pobyt na inom mieste v Trnave a v uvedenej zóne majú prechodný pobyt, sú jej rezidentmi. Rezidenti zóny parkujú lacnejšie a môžu si zakúpiť parkovaciu kartu s názvom REZIDENT ZÓNY. Na prvé vozidlo v domácnosti ich bude ročne stáť iba jedno euro, pri druhom vozidle bude cena 99 eur.

Záujemcovia sa už teraz môžu zaregistrovať vo webovej aplikácii DataMesta a vytvoriť si tým svoj profil. Zhruba mesiac pred štartom regulácie v zónach R6 a R7 budú môcť zaregistrovaní používatelia požiadať o vydanie parkovacej karty. O tejto možnosti budeme verejnosť informovať.

Nákres nových rezidentských zón:

7.7.2022 16:40

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová