Mesto Trnava

Mesto vyznačuje parkovacie miesta na Tehelnej, Hlbokej, V jame a Bučianskej, parkovanie tam však nebude spoplatnené

Mestská samospráva vyznačuje parkovacie miesta na Tehelnej, Hlbokej, Bučianskej a V jame. Cieľom je vniesť do parkovania na sídliskách poriadok, ktorý pomôže zabrániť ničeniu zelene, zaberaniu chodníkov a blokovaniu prístupu vozidiel záchranných zložiek v prípade ohrozenia života alebo majetku občanov. Novo vyznačené miesta nebudú spoplatnené, v budúcnosti sa bude platiť za ne len tam, kde vznikne nová rezidentská zóna. 

Mesto pristúpilo k vyznačovaniu parkovacích miest na základe oprávnených požiadaviek obyvateľov, ktorí poukazovali na opakované problémy s neefektívnym využívaním priestoru na parkovanie, zníženú bezpečnosť pri manévrovaní vozidiel a sťažený priechod na chodníkoch pre mamičky s detskými kočíkmi. Mesto predpokladá, že po vyznačení miest sa situácia zlepší a vodiči budú parkovať v súlade so zákonom, normami a ďalšími odbornými hľadiskami. Zároveň ide o predprípravu na nový zákon o parkovaní na chodníkoch, ktorý si vyžiada rozsiahle úpravy s dlhším časom realizácie.
Mesto súčasne pracuje aj na možnosti zavedenia rezidentskej zóny na Tehelnej a Hlbokej. V tejto súvislosti pripravuje nové všeobecne záväzné nariadenie, o ktorom majú hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva na aprílovom zasadnutí. Ak návrh prejde, bude Tehelná ďalšou rezidentskou zónou. Na Hlbokej ulici sa však najprv musia uskutočniť stavebné úpravy na rozšírenie kapacity parkovania pre tamojších obyvateľov.
Parkovacie miesta bude samospráva postupne vyznačovať na celom území mesta. Prípadné návrhy zavedenia rezidentského parkovania v jednotlivých lokalitách budú musieť zakaždým prejsť hlasovaním v mestskom zastupiteľstve a obyvatelia budú o tejto možnosti včas informovaní.
Rezidentské parkovanie sa už od 1. marca začína na Spartakovskej. Regulácia parkovania bude spustená aj pri nákupnom centre Billa. Po doplnení zvislého dopravného značenia bude časť parkovacích miest vyhradená pre zákazníkov a zvyšok bude patriť do zóny B.

Vyznačené parkovacie miesta na Hlbokej ulici
Na Hlbokej ulici sú už parkovacie miesta vyznačené.

1.3.2022 15:19

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová