Nástroje

Kľúčové slovo: dane a poplatky

Trnava má nové e-formuláre, pošlete cez ne aj daňové priznanie

Trnava má nové e-formuláre, pošlete cez ne aj daňové priznanie

Na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je viacero možností – odoslanie e-mailom, poštou či doručenie do schránky pred mestským úradom. Daňovníci, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom a čítačkou, môžu priznanie podať cez ústredný portál verejnej správy (ÚPV...

21.1.2021 10:55 Celý článok

 
Nárok na zľavu z poplatku za odpad si môžete uplatniť do 1. februára

Nárok na zľavu z poplatku za odpad si môžete uplatniť do 1. februára

Seniori starší než 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP a ľudia v hmotnej núdzi môžu požiadať o zníženie poplatku za odpad. Stačí vyplniť tlačivo zverejnené na webstránke mesta a poslať ho e-mailom na adresu podatelna@trnava.sk alebo poštou, prípadne ho doručiť do schránky pred mest...

18.1.2021 17:01 Celý článok

 
Návod na podanie priznania k dani z nehnuteľností cez slovensko.sk

Návod na podanie priznania k dani z nehnuteľností cez slovensko.sk

Ako sme vás informovali, priznanie k dani z nehnuteľností je tento rok potrebné podať do 1. februára. Aj v aktuálnej situácii počas zákazu vychádzania majú daňovníci viac možností, ako priznanie odoslať – poštou, e-mailom či do schránky na dokumenty pred mestským úradom. Občania,...

12.1.2021 16:09 Celý článok

 
Seniori vo veku nad 62 rokov už nemusia podávať daňové priznanie so žiadosťou o úľavu

Seniori vo veku nad 62 rokov už nemusia podávať daňové priznanie so žiadosťou o úľavu

Občania mesta Trnavy, ktorí vlani dosiahli vek 62 rokov, majú od tohto roka automaticky nárok na 75-percentnú úľavu na dani z nehnuteľností. Na tento účel už nemusia podávať daňové priznanie ako ročníky pred nimi. Zľava im bude automaticky uplatnená v rozhodnutí o dani, ktoré dostanú o pár mes...

12.1.2021 13:09 Celý článok

 
Priznanie k dani z nehnuteľností za minulý rok podáte aj elektronicky či poštou

Priznanie k dani z nehnuteľností za minulý rok podáte aj elektronicky či poštou

Ak ste v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, príp. ste uskutočnili iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie a pod.), je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnos...

6.1.2021 11:45 Celý článok

 
Platby za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad vybavíte aj online

Platby za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad vybavíte aj online

Mesto Trnava počas uplynulých dní distribuovalo občanom rozhodnutia o daniach a poplatkoch mestu. Ide konkrétne o daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, ktoré je potrebné uhradiť do 45 dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutia prinášajú priamo do domácností mestskí ...

18.6.2019 13:21 Celý článok

 
Noví vlastníci nehnuteľností musia podať daňové priznanie do konca januára

Noví vlastníci nehnuteľností musia podať daňové priznanie do konca januára

Do 31. januára musia podať priznanie k dani z nehnuteľností občania, ktorí v priebehu roka 2016 nadobudli novú nehnuteľnosť a jej vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2016. Rovnakú povinnosť majú do konca tohto mesiaca aj vlastníci nehnuteľností, pri ktorých došlo k zmene o...

25.1.2017 12:21 Celý článok | Komentárov 0

 
Začína sa distribúcia rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa

Začína sa distribúcia rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa

Mestský úrad v Trnave informuje občanov, že v druhej polovici júna 2016 začína s doručovaním rozhodnutí na daň z nehnuteľností a na daň za psa za rok 2016. Doručovatelia mesta budú dokumenty distribuovať v pracovných dňoch aj počas víkendov po 17. hodine. V&nb...

16.6.2016 15:04 Celý článok

 
Usmernenie pre predávajúcich na príležitostných trhoch v prípade, že sú držiteľmi preukazu ZŤP

Usmernenie pre predávajúcich na príležitostných trhoch v prípade, že sú držiteľmi preukazu ZŤP

Mesto Trnava obdržalo 15. februára 2016 od Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie list vo veci usmernenia pre časté porušovanie zákona zo strany predajcov s preukazom ZŤP počas konania Tradičného trnavského jarmoku 2015 a Vianočných trhov 2015. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotre...

25.2.2016 12:26 Celý článok | Komentárov 0

 
Priznanie k dani treba podať do konca januára

Priznanie k dani treba podať do konca januára

Do konca januára je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje. V porovnaní s minulým rokom nenastali v spôsobe podávania priznania ani vo výške miestnych daní žiadne zmeny. Daňové priznanie podávajú len tí občania, ktorí v priebehu ...

23.1.2014 14:43 Celý článok | Komentárov 0

 
Daň za psa treba platiť až po doručení rozhodnutia v máji

Daň za psa treba platiť až po doručení rozhodnutia v máji

Zmenou zákona o miestnych daniach došlo zároveň k zmene vo vyrubovaní a platení dane za psa na rok 2013. Oznamujeme občanom, že nie je potrebné zaplatiť daň za psa na rok 2013 do 31. 1. 2013. Daň za psa, aj daň z nehnuteľností, budú daňovníci platiť až na základe rozhodnutia od správcu dane, k...

29.1.2013 15:39 Celý článok | Komentárov 0

 
Daň z nehnuteľnosti môžete platiť aj cez internet

Daň z nehnuteľnosti môžete platiť aj cez internet

Vedeli ste, že ak chcete zaplatiť dane z nehnuteľností, máte na výber z viacerých možností? Jedna z nich je platba internetbankingom. Stačí vám počítač a pripojenie na internet a zaplatiť môžete aj z pohodlia vášho domova. Ak chcete vedieť viac, veríme, že nasledujúce riadky vám pomôžu lepšie ...

19.6.2012 17:05 Celý článok | Komentárov 0

 
Podanie daňového priznania na rok 2011

Podanie daňového priznania na rok 2011

KTO musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2011? (daňové priznanie = DP)- vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2010 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, dedičstvom, darovaním a pod.), a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2010,- vlastníci nehnuteľnost...

12.1.2011 14:34 Celý článok | Komentárov 0

 
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?