Mesto Trnava

Noví vlastníci nehnuteľností musia podať daňové priznanie do konca januára

Do 31. januára musia podať priznanie k dani z nehnuteľností občania, ktorí v priebehu roka 2016 nadobudli novú nehnuteľnosť a jej vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2016. Rovnakú povinnosť majú do konca tohto mesiaca aj vlastníci nehnuteľností, pri ktorých došlo k zmene oproti roku 2016 napríklad kúpou, darovaním, predajom, kolaudáciou rodinného domu, alebo došlo k zmene výmery, využitia stavby, druhu či výmery pozemku, a pod.
Podrobné informácie o podávaní priznania na miestne dane sú zverejnené na tejto webovej stránke v sekcii Životné situácie v článku Oznámenie Mesta Trnavy k podávaniu priznania za miestne dane pre zdaňovacie obdobie na rok 2017 za daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje.
 

25.1.2017 12:21

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?