Mesto Trnava

VZN č. 409 o miestnych daniach

Číslo VZN: 409
Dátum zverejnenia: 13.12.2012
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2013 do 1.1.2020
 

Popis:
ruší VZN č. 317, VZN č. 347 a VZN č. 367

 
 

Kľúčové slová