Mesto Trnava

VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo VZN: 225
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2005 do 1.1.2012
 

Popis:
novelizované VZN 233, VZN 294, VZN 321

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová