Mesto Trnava

VZN č. 321, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trnava v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (Generálne VZN) a VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 233 a 294

Číslo VZN: 321
Dátum zverejnenia: 17.12.2008
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2009 do 1.7.2018
 

Popis:
novelizuje VZN 26, VZN 78, VZN 89, VZN 90, VZN 93, VZN 171, VZN 134, VZN 191, VZN 206, VZN 207, VZN 208, VZN 225, VZN 228, VZN 229, VZN 246, VZN 251, VZN 257, VZN 261, VZN 289

 
 

Súvisiaci obsah