Mesto Trnava

VZN č. 169 o dani z nehnuteľností na rok 2002

Číslo VZN: 169
Dátum zverejnenia: 14.12.2001
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2002 do 29.1.2013
 
 
 

Kľúčové slová