Mesto Trnava

VZN č. 331, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 208 o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy v znení VZN č. 249

Číslo VZN: 331
Dátum zverejnenia: 1.7.2009
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.7.2009 do 31.5.2012
 

Popis:
VZN č. 331 bolo zrušené VZN č. 397.

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?