Mesto Trnava

VZN č. 249, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 208 trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy

Číslo VZN: 249
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 9.3.2006 do 31.5.2012
 

Popis:
VZN č. 249 bolo zrušené VZN č. 397.

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?