Mesto Trnava

VZN č. 269, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy

Číslo VZN: 269
Dátum zverejnenia: 29.11.2006
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2007 do 31.12.2019
 

Popis:
novelizuje VZN 246

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?