Mesto Trnava

Dávky v hmotnej núdzi si ukrajinskí odídenci môžu vyzdvihnúť na pošte

Vyplácanie dávok sa týka občanov Ukrajiny, ktorí prišli na územie SR a ubytovali sa tu v dôsledku vojnového konfliktu. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava si požiadali o pomoc v hmotnej núdzi, ktorá im bola za mesiac marec priznaná a zaslaná formou poštového okruhu na adresu, ktorú si v žiadosti uviedli ako miesto pobytu.
 
Dávku v hmotnej núdzi si môžu prevziať na pošte v mieste ubytovania, resp. na ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe predloženia identifikačného dokladu do stredy 27. apríla 2022 vrátane.
 
K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo odídenca z Ukrajiny. Tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.
 

 

26.4.2022 15:45

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová