Mesto Trnava

Európsky týždeň mobility rozhýbe Trnavu

Trnava sa aj tento rok pripojí ku kampani s názvom Európsky týždeň mobility, ktorý organizuje Európska komisia s cieľom podnietiť jednotlivé európske mestá k zavádzaniu a podpore opatrení zameraných na udržateľnú dopravu, a zároveň vyzvať obyvateľov, aby si pripomenuli, že existujú vhodnejšie alternatívy automobilovej dopravy v našich mestách.Vplyv Európskeho týždňa mobility v Európe i vo svete od jeho vzniku v roku 2002 rastie - vlani dosiahla kampaň rekordnú účasť 2 427 miest a obcí z 51 krajín. Mestá organizovali rôzne aktivity na podporu udržateľnej mobility a spolu realizovali celkovo 7 386 trvalých opatrení zameraných najmä na lepšiu dostupnosť verejnej osobnej dopravy, zlepšenie podmienok pre chodcov a cyklistov či upokojenie dopravy v okolí škôl.

Minulý rok sa Mesto Trnava zapojilo veľmi úspešne a získalo ocenenie ako najaktívnejšia samospráva v Národnej súťaži o cenu Európskeho týždňa mobility 2016.

Hlavnou myšlienkou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. Mesto pripravuje sedem dní plných aktivít, ktoré priblížia obyvateľom rôzne druhy efektívnejšej dopravy než automobilovej, či už z hľadiska času či financií.
Už v predvečer odštartovania celej akcie, v piatok 15. septembra 2017, sa môžete zúčastniť cyklojazdy na historických bicykloch občianskeho združenia Tyrnaviavelo. Stretnutie sa začína o 13.30 hod., štart je naplánovaný na 14.00 hod. od Bernolákovej brány. Zúčastniť sa môžu všetci majitelia bicyklov vyrobených do roku 1987. Podmienkou je dobové oblečenie zodpovedajúce roku výroby bicykla. Trasa jazdy povedie po starom meste Trnava. Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a dobrý technický stav bicykla by mal byť samozrejmosťou.
Pozývame každého nadšenca, ktorý si chce spríjemniť popoludnie jazdou po historických uličkách mesta Trnava.

Od 16. do 22. septembra 2017 bude mestská autobusová doprava zadarmo pre tých, ktorí sa preukážu platným vodičským preukazom, a 22. septembra bude zdarma pre všetkých cestujúcich.

V nedeľu 17. septembra si budete môcť s OZ Iskierka odbehnúť už druhý ročník Trnavského dobrého maratónu na podporu ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Detský pohľad, často prekvapivo zrelý a fundovaný, budeme zisťovať v rámci tzv. školských fór v dňoch 18. a 19. septembra 2017, na ktorých sa budú škola a mesto pýtať žiakov druhých stupňov základných škôl na ich názory a nápady pre lepšie fungovania svojej školy, ako aj mesta v oblasti dopravy.
Ich pripomienky budú vyhodnotené a najlepšie nápady zrealizované v rámci školy. Vhodné návrhy týkajúce sa mesta budú zapracované do pripravovaného Plánu udržateľnej mobility či napríklad do projektov Participatívneho rozpočtu.

K vrcholom ETM patrí 22. september, ktorý dostal názov Medzinárodný deň bez áut, pretože mesta počas neho vyčleňujú jednu alebo viac ulíc iba pre chodcov, cyklistov či verejnú dopravu.

V Trnave sa v tento deň bude na uzatvorenej Štefánikovej ulici konať oddychový program pre všetkých obyvateľov. Spoločne budeme mať možnosť zistiť, koľko voľného verejného priestoru získame, keď sa uvoľnia parkovacie miesta. Deti budú mať možnosť vyskúšať si svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky na mobilnom detskom dopravnom ihrisku, Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského pripraví vystúpenia svojich žiakov pod holým nebom a na uvoľnených parkovacích miestach bude možnosť oddýchnuť si na sedeniach v tieni stromov či kriedami ozdobiť vozovku.

V rámci podujatia sa budú vystavovať práce prihlásené do architektonických súťaží, ktoré sa uskutočnili v rámci Mesta Trnava. Občania sa budú môcť vyjadriť k rôznym témam týkajúcich sa mobility. Zvýšený pohyb chodcov na Štefánikovej ulici môžu jednotlivé prevádzky využiť a zapojiť sa rôznymi aktivitami pred svojimi obchodmi. Všetky prevádzky na Štefánikovej ulici môžu nahlasovať svoje nápady na aktivity do 6. septembra 2017.Trnava má svojím urbanizmom a veľkosťou ideálne podmienky pre peších aj cyklistov. Bežná cesta po meste do práce či na nákupy nie je spravidla dlhšia než 5 km. Je už na nás, aký dopravný prostriedok zvolíme. Každý z nás si tak môže skúsiť urobiť svoj vlastný týždeň múdrej mobility nielen sedem dní v roku, ale celých 52 týždňov.

Informácie o programe budeme priebežne aktualizovať na webstránke trnava.sk a facebookovom profile Mesto Trnava.

4.9.2017 9:47

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová