Mesto Trnava

Informácie pre odídencov, ak sa rozhodnú vzdať dočasného útočiska na Slovensku

Prinášame informácie pre odídencov, ak sa rozhodnú vzdať dočasného útočiska na Slovensku.  „V prípade, ak sa odídenec – osoba s udeleným dočasným útočiskom a tolerovaným pobytom na území SR rozhodne vzdať  pobytu na území SR, je potrebné doručenie na migračný úrad vlastnoručné podpísané písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska,“ uviedla Iveta Zraková, riaditeľka procedurálneho odboru migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Doručenie písomného prehlásenia sa dá ešte zrealizovať aj dvomi inými spôsobmi. Prvou možnosťou je zaslanie písomného prehlásenia na mail: po.mu@minv.sk, ku ktorému sa priloží naskenovaný vydaný preukaz odídenca a kópia cestovného alebo iného identifikačného dokladu.

Druhým spôsobom je spísanie spomínaného písomného prehlásenia pred pracovníkmi Migračného úradu Ministerstva vnútra SR vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Nitre, Humennom a Michalovciach, ktoré sú otvorené od 7.00 do 19.00 h.

„Pracovníci vo veľkokapacitných centrách prevezmú aj ďalšie potrebné písomnosti - kópie vydaného preukazu odídenca a cestovného alebo iného identifikačného dokladu. V oboch prípadoch je potrebné poskytnúť dotyčnej osobe informáciu, že rozhodnutie ani iný doklad alebo potvrdenie o zániku dočasného útočiska sa v týchto prípadoch nevydáva, nakoľko zánik sa v súlade s platnou legislatívou len vyznačí v systémoch ministerstva,“ dodala Iveta Zraková.

8.4.2022 13:23

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová