Mesto Trnava

Inklúzia deti učí, že každý človek je jedinečný

Každý človek je iný, v čom tkvie aj podstata našej jedinečnosti, nie všetci však inakosť a odlišnosť vnímajú pozitívne. Práve naopak, môžu pre nich byť ohrozujúce, z čoho potom pramenia rôzne nepríjemné emócie, neželané prejavy až konflikty. K rozvinutej spoločnosti však patrí aj tolerancia, úcta medzi ľuďmi a podpora tých, ktorí to majú v živote o niečo náročnejšie. Zaoberať sa inakosťou je preto nevyhnutné, obzvlášť pri deťoch, ktoré ešte samy hľadajú svoju identitu a miesto v živote.  

„Do trnavských základných škôl chodia deti rôzneho veku, vierovyznania či národnosti, máme aj žiakov so zdravotným znevýhodnením. Sú deti, ktorým nejde učenie tak ľahko ako ostatným, alebo potrebujú usmerniť v správaní. Aj preto sme sa na našej škole zamýšľali nad tým, ako pracovať s inakosťou, ako ju prijať a vedieť žiakov – a zároveň aj učiteľov – pochopiť v ich jedinečnosti a tiež ich vhodne podporiť  v procese vzdelávania,“ hovorí liečebná pedagogička Gabriela Machovcová zo Základnej školy na Vančurovej ulici. 

Škola sa v roku 2020 uchádzala o miesto v druhom ročníku grantového vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov vyhlásenom Nadáciou pre deti Slovenska. Po predložení vypracovaného projektu sa zástupcovia ZŠ dostali do užšieho výberu a nakoniec sa spolu s ďalšími devätnástimi školami z celého Slovenska sa úspešne stali účastníkmi celoročného vzdelávacieho programu.  

Počas školského roku 2020/2021 pripravila G. Machovcová projekt s názvom Vzdelávanie pedagógov v inklúzii, vďaka ktorému sa mohli prezenčne i online uskutočniť školenia pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. Ako uviedla, „lektori – odborníci v objasňovaní a presadzovaní inklúzie na Slovensku nám počas webinárov a školení pomáhali pochopiť inakosť a rozmanitosť triedy. Ukazovali nám, ako sa dá realizovať inkluzívne vzdelávanie v triede a na škole, ako vhodne spolupracovať, podporiť kolegu či žiaka, ako prijať naše odlišnosti a rešpektovať individualitu a jedinečnosť každého z nás.“ 

Úspešné absolvovanie projektu Škola inkluzionistov je však len začiatok na ceste Vančurky k inklúzii. „Čaká nás ešte veľa úsilia pri osvojovaní si kolegiálnej spolupráce a podpory žiakov, učiteľov, asistentov a odborných zamestnancov školy. Naladiť sa na vlnu inklúzie nie je jednoduché, dôležité je však pochopiť, že inakosť nie je problém, ale výzva na zmenu k lepšiemu vzdelávaniu pre všetkých,“ vysvetľuje pedagogička. 

Otázka inklúzie nie je cudzia ani ostatným základným školám v meste, pretože na každej z nich je táto téma aktuálna. Účastníci Školy inkluzionistov odporúčajú vzdelávací program všetkým, ktorí sa tejto problematike venujú. „S našimi zážitkami, vedomosťami a skúsenosťami z tohto projektu sa radi podelíme aj s ďalšími školami. Je to v konečnom dôsledku na prospech nielen školy, triedy či komunity, ale aj celej spoločnosti,“ uzatvára G. Machovcová.

Ilustračný obrázok: pixabay.com

23.12.2021 11:26

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?