Mesto Trnava

Jesenný zber konárov zo záhrad rodinných domov sa začne v sobotu 1. októbra

Začína sa jesenný zber orezaných konárov zo záhrad rodinných domov. V sobotu 1. októbra  od 7.00 h sa uskutoční na Kopánke I. a II., Vodárni, Zátvore (v lokalite Bučianskej, Rybníkovej, Šrobárovej vrátane týchto ulíc), na Kočišskom, Oravnom, Medziháji a Farárskom.

V sobotu 8. októbra od 7.00 h sa budú konáre zbierať v Modranke, o týždeň neskôr 15. októbra od 7.00 h na Špíglsáli ohraničenom ulicami Ružindolskou, Hospodárskou a Parkom Janka Kráľa vrátane uvedených ulíc.
Posledný zber bude v sobotu 22.  októbra od 7.00 h na Tulipáne, časti Vajslovej doliny od Trnávky smerom k Tulipánu, Ulici B. S. Timravy, Kollárovej a Športovej.

Prosíme občanov, aby v dátumoch prislúchajúcich k ich bydlisku vyložili do 7.00 h konáre a orezy zo stromov pred svoje rodinné domy a po odbere vyčistili verejné priestranstvo od popadaných zvyškov. Zberové vozidlo prejde po každej ulici iba jedenkrát.
Jemný bioodpad zo záhrad ako pokosená tráva, lístie, vetvičky, slama, podrvené orezy kríkov a stromov s maximálnym rozmerom 20 cm a bioodpad z domácností sa vo vyššie uvedených termínoch nezbierajú. Naň sú určené hnedé nádoby BRKO pri rodinných domoch.

Upozornenie:  

Jesenný zber konárov a orezov zo stromov v lokalite KOPÁNKA I. a II. v termíne 1. októbra 2022 NEBUDE  prebiehať v nasledovných uliciach:

  • Hajdóczyho prebiehajúca rekonštrukcia ulice v úseku  2.etapa  a  4.etapa  (k dispozícii je zberný dvor na Cukrovej ulici);
     
  • Legionárska  (k dispozícii je zberný dvor na Cukrovej ulici);
  • Jánošíkova  (k dispozícii je  zberný dvor na Cukrovej ulici); 
  • Školská  (k dispozícii je zberný dvor na Cukrovej ulici); 
  • Lovecká  (k dispozícii je zberný dvor na Cukrovej ulici); 
  • Maximilina Hella  (obyvatelia môžu umiestniť konáre a orezy zo stromov na ul. M. Benku, tak aby bola zachovaná prejazdnosť komunikácie a výjazdy z RD);
  • M. Koperníka (obyvatelia môžu umiestniť konáre a orezy zo stromov na ul. M. Benku, tak aby bola zachovaná prejazdnosť komunikácie a výjazdy z RD);
  • Krajná prebiehajúca rekonštrukcia ulice v dĺžke cca 300 metrov od križovatky s ul. J. Hlubíka  (obyvatelia môžu umiestniť konáre a orezy zo stromov na ul. J. Hlubíka a Ľudovú, tak aby bola zachovaná prejazdnosť komunikácie a výjazdy z RD ).

 Leták s harmonogramom zberu  

 

Ilustračné foto: www.pixabay.com 

 

28.9.2022 13:16

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?