Mesto Trnava

Kampaň Zastavme násilie na ženách podporí aj trnavská radnica

Celosvetová kampaň OSN Zafarbime svet na oranžovo! (Orange the world!), ktorú predošlý rok riadilo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, prichádza aj tento rok so svojou výzvou. Trnava sa pripojí 25. novembra nasvietením budovy radnice.
 
„Násilie na ženách sa často ticho toleruje a nie je to v poriadku. Opatrenia a sociálna izolácia, ktoré vyžaduje prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 veľmi sťažujú prístup k bezpečnému a efektívnemu vyhľadaniu pomoci. Je dôležité, aby ženy vedeli, kam sa môžu so svojimi problémami obrátiť, a kde dostanú podporu. Mlčanie nie je riešenie,“ hovorí viceprimátorka Eva Nemčovská. 
 
Kampaň bude trvať od 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách do 10.decembra, ktorý je Dňom ľudských práv. Mimovládne organizácie, verejné inštitúcie a osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života budú počas týchto dní vyjadrovať jednoznačné odmietnutie násilia a sexuálneho zneužívania, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete. Svoje odmietnutie a svoj záväzok eliminovať násilie vyjadria svojou fotografiou s výzvou kampane „Zastavme násilie na ženách“, a najmä zdieľaním informácií o situácii a potrebách žien zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a rodinách. Na znak podpory sa zahalia budovy po celom Slovensku do oranžovej. Verejnosť sa môže zapojiť umiestnením tematického rámčeka na svojej profilovej fotke Facebooku.
 

Viceprimátorka Eva Nemčovská a zamestnankyne MsÚ, Zdravé mesto Trnava
 
Oranžová farba symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá bez násilia. Organizácia Spojených národov si ju zvolila ako farbu svojej globálnej kampane, ktorá upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv a ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť pre milióny dievčat a žien.
 
Aj na Slovensku násilie ovplyvňuje život mnohých žien a má rôzne formy vrátane fyzického, sexuálneho alebo psychologického násilia, ako aj ekonomického zneužívania a sociálnej izolácie. Ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch sú v súčasných podmienkach karantény a izolácie v domácnostiach zraniteľnejšie, často bez prístupu k podpore v rodine, zamestnaní a ich okolí. Nízke povedomie o násilí nás robí zraniteľnými alebo nám zabraňuje pomáhať. Ak sa budeme zaujímať o fakty o príčinách a dôsledkoch násilia, lepšie pochopíme prežívanie žien a spôsob, akým môžu alebo musia pristúpiť k riešeniu ich situácie. Navyše, posilníme vlastnú odolnosť proti násiliu a budeme skôr vedieť, akú pomoc máme ponúknuť. 
 
• Každá piata žena na Slovensku má za svoj život skúsenosť s násilím zo strany súčasného alebo bývalého partnera. 
• 7 % žien zažilo fyzickú agresiu a 3% sexuálne násilie od svojho partnera. Vo väčšine prípadov sa tak dialo opakovane. 
• Sexuálne násilie zažilo na Slovensku 4,9 % žien, čo tvorí približne 100 000 žien na Slovenska. 
• Veľká väčšina žien (88 %) páchateľa sexuálneho násilia poznala. Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38%) alebo známych žien (28 %). V 10 % boli páchateľmi príbuzní. Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer páchateľov z pracoviska ženy – nadriadení, kolegovia (12 %)
 • Len 15 % žien sa s prežívaným násilím obrátilo na políciu, 13 % vyhľadalo psychologické služby. 
 
Viac informácií o rodovo podmienenom a domácom násilí nájdete na zastavmenasilie.gov.sk a na facebookovej stránke Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie. 
 
O pomoc sa môžete obrátiť na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie, ktorá je k dispozícií nepretržite a bezplatne na telefónnom čísle 0800 212 212 alebo napíšte e-mail linkaprezeny@ivpr.gov.sk, prípadne si môžete pozrieť celoslovenský adresár služieb pre ženy zažívajúce násilie. 
 

Tento signál vám môže zachrániť život

foto: Mesto Trnava
 

24.11.2021 9:40

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?