Mesto Trnava

Linčianska vymenila staré kontajnery za nové

Polopodzemné kontajnery pribúdajú od roku 2016 v celej Trnave, postupne budú nainštalované na všetkých stojiskách v meste. Aktuálne sa kompletnej výmeny starých kontajnerov za nové dočkali obyvatelia sídliska Linčianska
 
Spolu sa na Linčianskej vybudovalo jedenásť polopodzemných stojísk na týchto uliciach:
 
 • Nerudova 1
 • Nerudova 3
 • Nerudova 9
 • Jiráskova 28
 • Jiráskova 23 
 • Generála Goliana 20
 • Generála Goliana 24
 • Generála Goliana 28
 • Generála Goliana 32
 • Generála Goliana 33 
 • Generála Goliana 45
 
Celková hodnota projektu polopodzemných kontajnerov na Linčianskej bola 356 616 eur vrátane DPH.
 
 

Prečo budujeme polopodzemné kontajnery

 
V porovnaní s doterajšími plastovými kontajnermi sú lepšie v mnohých ohľadoch. Predovšetkým majú oveľa väčšiu kapacitu – približne päťnásobnú pri kontajneroch na zmesový odpad a trojnásobnú pri skle, plaste a papieri. Taktiež lepšie chránia pred hlodavcami a inými zvieratami, vyhadzovaním či rozfúkaním odpadkov. Stojiská s týmito kontajnermi sú vhodnejšie včlenené do priestoru, sú čistejšie a celkovo na pohľad krajšie. Nádoby sú okrem toho vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, čím je možné efektívne plánovať frekvenciu odvozu odpadu a šetriť tým finančné prostriedky
 
Po kontajneroch na Prednádraží v roku 2021 boli inštalované aj na uliciach Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová a Veterná. Výmeny kontajnerov sa v roku 2022 dočkali aj obyvatelia na uliciach A. Kubinu, Kalinčiakova, J. Bottu 29, Rovná a Veterná.
 
Medzitým pripravujeme projektové dokumentácie aj na zvyšné časti mesta, aby sme prechod na tento čistejší a efektívnejší variant umožnili čo najskôr. Nasledovať budú ulice Koniarekova, Tamaškovičova, Zelenečská, a sídlisko Ľ. Podjavorinskej.
 
 
 
 
foto: P. Vopát, D. Slezáková

25.1.2023 14:55

Komentárov: 0