Mesto Trnava

Materské školy prijmú počas prázdnin všetky vopred nahlásené deti

Trnavskí škôlkari budú môcť materské školy navštevovať aj počas júla a augusta. Mesto Trnava ako zriaďovateľ materských škôl na území mesta pripravilo harmonogram otvorenia jednotlivých zariadení. Pri jeho zostavovaní bolo potrebné zohľadniť úbytok personálu, keďže sa medzi zamestnancami nachádzajú aj ľudia z rizikových skupín.
Rodičia, ktorí prejavili záujem o letnú činnosť, boli zo strany MŠ informovaní o tom, do ktorej škôlky je ich dieťa na toto obdobie prijaté. Dodatočné prihlásenie dieťaťa z organizačných dôvodov už nie je možné.

„Pripraviť plán letnej činnosti nebolo tento rok jednoduché, pretože nás limitovali usmernenia a rozhodnutia nadriadených orgánov v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19. Plán sme preto nemohli zostavovať skôr a sme si vedomí, že to mohlo niektorým rodičom skomplikovať situáciu. Ospravedlňujeme sa za prípadné ťažkosti a ďakujeme za porozumenie a zhovievavosť. V konečnom dôsledku je najdôležitejšie, že napriek kapacitným i personálnym obmedzeniam dokážeme v škôlkach počas leta umiestniť všetky deti, ktoré ich rodičia na letné mesiace nahlásili,“ uviedol Michal Špernoga, vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave.

Informáciu o umiestnení dieťaťa do konkrétnej materskej školy počas leta dostali rodičia spolu so záväznou prihláškou na letnú činnosť. V prípade, že zákonní zástupcovia vypísali prihlášku skôr, kontaktovala ich materská škola dodatočne.

18.6.2020 13:08

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová