Mesto Trnava

Mnohotvárny Genius loci nášho sveta na fotografiách v západnom krídle radnice

Súťažná výstava fotografií Genius loci 2014 je od 7. októbra otvorená v západnom krídle radnice. Súčasťou vernisáže bolo zverejnenie mien ocenených autorov a odovzdanie ocenení.
Nositeľom Hlavnej ceny Genius loci 2014 za výtvarnú fotografiu sa stal Ondrej Medveď z Bratislavy za kolekciu fotografií z prostredia zdevastovaného zdravotníckeho zariadenia. Hlavnú cenu Genius loci 2014 za umelecký dokument si odniesol Marián Závacký zo Žiliny za cyklus fotografií U mechanika.
Udelené boli aj ďalšie dve Ceny Genius loci 2014 bez určenia poradia. Ich nositeľmi sa stali Tibor Rendek z Bieleho Kostola za cyklus Karpatské hmly a Juraj Marec z Trnavy za cyklus Škandinávske leto. 
Vzhľadom na vysokú úroveň súťažných prác porota rozhodla aj o udelení štyroch čestných uznaní. Získali ich Daniela Bartošová z Bratislavy za cyklus ...bol raz jeden palác (Esterházyho), Jana Sedláková z Bratislavy za cyklus Tajomné zákutia Bratislavy, Martin Tomáška zo Žiliny za cyklus Pocta Jozefovi Jankovičovi a Cyril Grebečí z Dechtíc za cyklus SOS, zachráňme dušu mesta!
Siedmy ročník súťaže je prelomový. V jej hľadáčiku už nie je len naše mesto, ale aj atmosféra, duša akéhokoľvek miesta či mesta. Do súťaže sa prihlásilo štyridsaťdva autorov nielen z Trnavy a blízkeho okolia, ale aj z Piešťan, Bratislavy, Žiliny, Nových Zámkov s vyše dvesto päťdesiatimi fotografiami. Už v tomto ročníku sa môžeme tešiť aj zo skvelých fotografií zo Vsetína (ČR), ktoré by pravdepodobne ašpirovali aj na ocenenie, keby sa nešťastnou zhodou okolností nestalo, že ich pošta doručila až po zasadnutí odbornej poroty (Blažej Vittek, Pavel Pecha, Roman Pavlovič, Elena Ursinyová).
Aj podľa slov predsedu poroty Mgr. art. Pavla Pechu súťaž veľa získala rozšírením svojho záberu na celé Slovensko a ambíciou prerásť do medzinárodného rozmeru. Na nasledujúcich riadkoch prinášame časť jeho príhovoru na vernisáži výstavy.
„Na tohtoročnej výstave môžeme vidieť široké spektrum tvorivých prístupov. Na mnohých fotografiách sú opustené budovy, obrazy plné nostalgie, v ktorých skutočne cítime prachom zapadnutú históriu, dušu miesta a zároveň nemú výčitku našej súčasnosti. Sú tu smutné fotografie, ktoré poukazujú na ľudskú činnosť a deštruktívne zásahy do krajiny, ale aj upokojujúce fotografie s náznakom tajomna a ľudských príbehov v symbióze s krajinou.
Príbehy dominujú aj na fotografiách, za ktoré sme udelili autorom hlavné ceny. Séria inscenovaných fotografií Ondreja Medveďa (naľavo fotografia z jeho kolekcie pod názvom Mene tekel) nás uvádza do opustených priestorov plných zabudnutých príbehov a ľudských osudov. Cítiť z nich priam hmatateľnú atmosféru, a napriek tomu, že každá fotografia vznikla v inej miestnosti, kolekcia pôsobí veľmi ucelene. Je to tak najmä preto, lebo tieto fotografie sú obohatené o ďalší rozmer – vnímanie autora. Vlastne je to i jeho zrkadlo, v ktorom nám odhaľuje genius loci svojho podvedomého sveta.
Už v prechádzajúcich ročníkoch súťaže som sa snažil poukázať na to, že téma genius loci nemusí zobrazovať celé mesto. Stačí spraviť portrét jedného konkrétneho miesta. Tak sa nám automaticky objaví veľa nových námetov. Dôkaz, že miesto s dušou nemusí byť opustené a bez ľudí, nám prinášajú výborné fotografie Mariána Závackého v cykle U automechanika (foto vpravo. Tento dokument zobrazuje mikrosvet jedného miesta, jedného človeka. Vidíme jeho prácu, veci, ktoré ho charakterizujú, vnímame atmosféru miesta, kde človek vytvára svoje prostredie, a to prostredie dotvára človeka. Skvelý genius loci..."

Srdečne vás pozývame. Výstava bude otvorená do 27. novembra vždy v utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h.
(Aktualizované 13. októbra 2014)

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zase dotvárajú. Je pre nich posvätným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa.
M. Grebáč

Hlavná cena Genius loci 2014 za výtvarnú fotografiu
Ondrej Medveď, Bratislava – kolekcia fotografií

Déja vu

Mene tekel

Po odchode

Droga

NOTIX3

Posledná pomoc

Hlavná cena Genius loci 2014 za umelecký dokument
Marián Závacký, Žilina: U automechanika – cyklus fotografií

Cena Genius loci 2014
Tibor Rendek, Biely Kostol: Karpatské hmly


Cena Genius loci 2014
Juraj Marec, Trnava: Škandinávske letoČestné uznanie Genius loci 2014
Daniela Bartošová, Bratislava: ...bol raz jeden palác (Esterházyho) – ukážka z cyklu fotografií

Čestné uznanie Genius loci 2014
Jana Sedláková, Bratislava: Tajomné zákutia Bratislavy – ukážka z cyklu fotografií

Čestné uznanie Genius loci 2014
Martin Tomáška, Žilina: Pocta Jozefovi Jankovičovi – ukážka z cyklu fotografií

Čestné uznanie Genius loci 2014
Cyril Grebečí, Dechtice: SOS, zachráňme dušu mesta! – ukážka z cyklu fotografií
 

9.10.2014 17:13

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte