Mesto Trnava

Na Hlbokej sa začne rekonštrukcia parkovísk, pribudnú miesta na parkovanie

Mesto Trnava zrekonštruuje parkovacie miesta na Hlbokej ulici. Práce na úseku od čísla 23 po 26 sa začnú v pondelok 23. mája. Rekonštrukcia sa dotkne celého uličného priestoru vrátane chodníkov a pásu zelene. Cieľom mestskej samosprávy je zvýšenie počtu parkovacích miest, bezpečnosti cestnej premávky a v neposlednom rade aj zmiernenie nepriaznivých vplyvov z dopravy na obyvateľov bytových domov. Výstavba by mala trvať dva mesiace a výsledkom bude šesťdesiatsedem miest na parkovanie.

Rekonštrukcia sa má v ďalšej etape uskutočniť aj na úseku od vchodu číslo 9 po vchod 22 a jej výsledkom bude dvestodvadsaťdva nových parkovacích miest. Vzhľadom na to, že rekonštrukčné práce sa budú realizovať po etapách, napojenie na jestvujúci komunikačný systém sa po ich ukončení nezmení. Zmena v organizácii dopravy bude potrebná len počas výstavby.
Samospráva sa ospravedlňuje obyvateľom vchodov 23 – 26 za dočasné nepohodlie a prosí občanov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia, aby mohli práce napredovať bez zdržaní a komplikácii.


 

20.5.2022 14:02

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová