Mesto Trnava

Na najbližšom verejnom stretnutí sa so zmenami v parkovaní zoznámia obyvatelia Kopánky

Verejné stretnutie, na ktorom zástupcovia mesta predstavia zmeny v parkovaní týkajúce sa lokalít zaradených do zón H8, H9, H10, sa uskutoční 29. novembra o 17.00 h v kultúrnom dome na Kopánke.

Na otázky budú odpovedať viceprimátor Marcel Krajčo, náčelník mestskej polície Ivan Ranuša, odborníci z referátu udržateľnej mobility a z referátu parkovacej služby Mestského úradu v Trnave.

Obyvatelia dotknutých zón sa zoznámia s fungovaním regulácie parkovania v mieste ich bydliska a s výhodami, ktoré získavajú ako obyvatelia s trvalým pobytom v týchto zónach. Zástupcovia mesta tiež predstavia dostupné spôsoby platby parkovného, informovať budú aj o možnostiach parkovania pre návštevy a odpovedia aj na ďalšie otázky súvisiace so zmenami parkovania v predmetných lokalitách.

Regulácia parkovania sa v tejto lokalite spustí po dokončení dopravného značenia. O tomto termíne budú obyvatelia informovaní vopred.

Podrobnosti o parkovaní v Trnave nájdete na webstránke doprava.trnava.sk.

Pozvánka na verejné stretnutie

22.11.2023 16:27

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová