Mesto Trnava

Najkrajší balkón a predzáhradka

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trnave vyhodnotila 20. ročník súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna v roku 2019 a O najkrajšie upravenú predzáhradku v roku 2019 a 7. ročník súťaže O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr a zelený plot v roku 2019.

Víťazkou súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna sa stala Zuzana Mištinová z ulice Na Hlinách, ako druhá sa umiestnila Anastázia Lackovičová z A. Kubinu na treťom mieste je Emília Hrdlicová zo Sladovníckej ulice.

1. miesto (balkón)


V súťaži O najkrajšie upravenú predzáhradku zvíťazila Jozefína Macháčová zo Sladovníckej ulice, druhá je Lucia Karabová zo Špačinskej cesty a ako tretia sa umiestnila Emília Hrdlicová zo Sladovníckej ulice.

1. miesto (predzahrádka)

Do súťaže O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr a zelený plot v roku 2019 sa neprihlásil žiaden súťažiaci. Z uvedeného dôvodu finančná odmena nebola udelená.  

Hlavnými kritériami pri hodnotení boli výber druhu balkónových a záhradných rastlín, zapojenie, hustota a kompaktnosť porastu, bohatosť kvetu, farebnosť a celkový vzhľad výsadby.

Bližšie informácie 

13.12.2019 10:09

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?