Mesto Trnava

Nemohli alebo nevedeli ste sa sčítať sami? Do 13. júna môžete požiadať o pomoc asistenta

Seniori, digitálne vylúčené osoby, obyvatelia marginalizovaných komunít a klienti zariadení sociálnych služieb, ktorí nemali možnosť sčítať sa v marcovom sčítaní obyvateľov, môžu požiadať o asistenciu. Vyškolení mobilní i stacionárni asistenti im pomôžu splniť si túto zákonnú povinnosť, ktorú majú všetci obyvatelia s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom v Slovenskej republike.

Stacionárni asistenti budú k dispozícii vo vyhradených časoch na kontaktných miestach zriadených mestom označených nápisom SODB 2021 – Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov. Zoznam týchto miest nájdete pod textom.
Mobilní asistenti budú obyvateľov navštevovať priamo v domácnostiach. Údaje v elektronickom formulári budú vypĺňať na tabletoch, celý proces zaberie len niekoľko minút.

Všetci asistenti budú vybavení ochrannými prostriedkami a budú spĺňať všetky aktuálne nariadenia súvisiace s prevenciou koronavírusu.

„Upozorňujeme občanov, že službu asistovaného sčítania môžu využiť iba vtedy, ak nie sú v karanténe kvôli ochoreniu COVID-19,“ hovorí Martina Stanová, vedúca odboru organizačného a vnútornej správy Mestského úradu v Trnave. „Pri kontakte s asistentom je nevyhnutné dodržiavať preventívne opatrenia – mať nasadený respirátor FFP2, dodržiavať dvojmetrovú vzdialenosť a použiť dezinfekciu na ruky.“

Organizátor sčítania, Štatistický úrad Slovenskej republiky, zdôrazňuje, že asistované sčítanie sa vykonáva osobne, teda buď na kontaktnom mieste alebo v domácnosti: „Pozor na podvodníkov, ktorí by od vás telefonicky žiadali osobné údaje,“ varuje verejnosť.    

Štatistický úrad zároveň pripomína, že referenčným dátumom sčítania obyvateľov je 1. január 2021, teda všetky údaje, ktoré obyvateľ uvádza v sčítacom formulári, musia byť pravdivé k tomuto dátumu.

Ako postupovať pri asistovanom sčítaní?


Možnosť 1: navštíviť kontaktné miesto a sčítať sa so stacionárnym asistentom

 • Základná škola, Maxima Gorkého 21 
 • Základná škola, Kornela Mahra 11  
 • Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 
 • Základná škola, Spartakovská 5 
 • Denné centrum Modranka, Dedinská 9 
 • Mestský úrad v Trnave, Trhová 3

Otváracia doba kontaktných miest:  

 • Pondelok: 14.00 – 18.00 h 
 • Utorok: 8.00 – 12.00 h 
 • Streda: 14.00 – 18.00 h 
 • Štvrtok: 8.00 – 12.00 h 
 • Piatok: 10.00 – 14.00 h 

Možnosť 2: požiadať o návštevu mobilného asistenta v domácnosti

Ak chcete, aby prišiel mobilný asistent sčítania priamo k vám domov, zavolajte na call centrum Štatistického úradu SR na čísle 02/2 92 49 19. Pri telefonáte uvediete svoje meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás má mobilný asistent navštíviť, a telefónne číslo, aby si s vami mohol dohodnúť dátum a čas návštevy. Požiadať o návštevu mobilného asistenta je možné aj na mobilnom čísle obce 0905 920 037.

Fáza asistovaného sčítania trvá šesť týždňov, ukončí sa 13. júna 2021. Podrobnosti o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na webstránke scitanie.sk.


Takto budú označené kontaktné miesta, kde budú so sčítaním pomáhať stacionárni asistenti.

30.4.2021 10:46

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?