Mesto Trnava

Nestihli ste diskusie s odborníkmi počas Dní zdravia? Prinášame vám ich videozáznamy

Okrem tradične bohatého a rozmanitého programu priniesli tento rok Dni zdravia cyklus diskusných večerov na radničnom nádvorí. Debatovali sme s odborníkmi z rôznych medicínskych oblastí na témy spojené s telesným i duševným zdravím. Priestor dostali aj otázky publika.
Kto nemohol prísť osobne, prípadne by si zaujímavé informácie, ktoré počas diskusií odzneli, rád pripomenul, môže si pozrieť videozáznamy jednotlivých večerov. Pre Zdravé mesto Trnava ich pripravila Mestská televízia Trnava.

Zdravé mesto Trnava

Hlavným cieľom projektu Zdravého mesta Trnava je predovšetkým myšlienka kvalitnejšieho, zdravšieho a spokojnejšieho života svojich občanov. Idea vznikla v roku 1996 ako medzinárodný projekt Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom zvyšovania kvality života v meste.
Do konca roka 2015 sa pod hlavičkou Zdravého mesta Trnava realizovali prevažne aktivity zamerané na podporu zdravia, drogovej prevencie a na propagáciu zdravého životného štýlu a zdravej výživy.
V súčasnosti sa projekt Zdravé mesto Trnava intenzívne zaoberá všetkými oblasťami života, ktoré môžu mať vplyv na zdravie a pohodu obyvateľstva, kvalitu verejnej správy a kvalitu strategického plánovania riadenia s ohľadom na udržateľný rozvoj mesta. Koncept je rozšírený o stratégiu zameranú na ochranu životného prostredia, zladenie ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti v rámci prírodných limitov našej planéty.
Medziiným sa usiluje o modernizáciu a efektívne využívanie nových technológií a postupov, ktoré šetria čas, energiu, pohonné hmoty, životné prostredie, a tým prispieva k vyššej kvalite života. Partnerským gestorom je česká Národní síť Zdravých měst ČR a Zdravé město Litoměřice.

28. 5. 2018: Vyhorenie, depresia alebo len bežná únava? (hosť: MUDr. Ivan Karbula)


 

29. 5. 2018: Trávi nám dobre? (MUDr. Radovan Škuta)

 

30. 5. 2018: Rovná sa šport zdraviu? (hosť: Mgr. Michal Rafajdus, PhD.)

 

31. 5. 2018: Imunita v 21. storočí (hosť: MUDr. Viera Karlubíková)

 

1. 6. 2018: Vzťahová väzba (doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)

 


 

Pozrite si aj video o tohtoročných Dňoch zdravia:

 

2.7.2018 12:27

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?