Mesto Trnava

Nové jódové tablety sa budú vydávať v každej mestskej časti

Po piatich rokoch nastal opäť čas pravidelnej distribúcie jódovej profylaxie verejnosti z preventívnych dôvodov. Mesto Trnava bude vydávať tablety jodidu draselného pre obyvateľov od pondelka 15. augusta 2022. Počas dvoch týždňov sa budú dať od pondelka do soboty vyzdvihnúť na jednom zo šiestich výdajných miest, ktoré sú rozmiestnené vo všetkých mestských častiach. Kto to nestihne, nemusí sa obávať, profylaktiká budú naďalej k dispozícii na radnici až do októbra.
 
„V minulých rokoch sa profylaxia vydávala iba na mestskom úrade, obyvateľom mesta to však chceme zjednodušiť, a tak si môžu jódové tablety vyzdvihnúť na výdajnom mieste vo svojej mestskej časti, prípadne na ktoromkoľvek inom mieste, ktoré im vyhovuje,“ hovorí Eva Nemčovská, viceprimátorka Trnavy.

Na výdajnom mieste sa stačí preukázať menom, adresou a dátumom narodenia. Profylaxia sa vydáva len do rúk osôb starších než 18 rokov, pričom sa dá vyzdvihnúť aj pre ostatných členov rodiny. Na jednu osobu sa vydávajú štyri jódové tablety, pre deti vo veku do 8 rokov dve tablety.
 
Na profylaxiu majú nárok občania i cudzinci s trvalým, prechodným či tolerovaným pobytom v Trnave aj odídenci z Ukrajiny evidovaní na území mesta.
 
Pre imobilných ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu prísť osobne na výdajné miesto, zriadilo mesto telefónnu linku 033/32 36 106, kde sa dá požiadať o dodanie jódových tabliet domov.
„Táto linka bude slúžiť výhradne pre ľudí, ktorí nemajú inú možnosť a ani blízkych ľudí, ktorí by im tablety vyzdvihli. Prosíme obyvateľov, aby túto službu nezneužívali, je určená len pre nevyhnutné prípady. Profylaxiu dovezie naša terénna pracovníčka,“ upresňuje viceprimátorka.
 
Jódové tablety sa užívajú v prípadoch jadrovej havárie alebo havárie jadrového reaktora podľa pokynov v príbalovom letáku. Distribuujú sa každých päť rokov preventívne. Ak máte doma staršie profylaktiká, môžete ich priniesť na výdajné miesto, kde sa budú zbierať, alebo ich odovzdajte v lekárni.

Mesto Trnava distribuuje jódovú profylaxiu nielen obyvateľom, ale aj školám, zariadeniam sociálnej starostlivosti, ubytovacím a zdravotníckym zariadeniam, prevádzkam podnikov nad 50 zamestnancov a ústavom pre výkon väzby. Jednotlivé zariadenia osloví Vlastimil Popovič, ktorý je poverený agendou civilnej ochrany za samosprávu. V prípade potreby ho možno kontaktovať na čísle 0915 731 656.

Výdajné miesta jódovej profylaxie pre obyvateľov:

15. až 27. augusta 2022 (pondelok až sobota)
Od 8.00 do 20.00 h (obedová prestávka od 13.30 do 14.30 h)

  • Centrum: Kino Hviezda, Paulínska 1
  • Prednádražie: budova bývalej základnej školy, Mozartova 10
  • Kopánka: bývalý kultúrny dom, Ľudová 14
  • Družba: budova bývalej základnej školy, V jame 3
  • Linčianska: denné centrum, Limbová 11
  • Modranka: Kultúrny dom, Seredská 131

 

29. augusta až 21. októbra 2022 (denne)
Od 8.00 do 20.00 h

  • radnica, Hlavná 1 (na Informáciách)

 

UPOZORNENIE:
Jódové tablety neužívajte bez dôvodu. Odložte si ich, slúžia na prípady jadrovej havárie alebo havárie jadrového reaktora. V takom prípade budete na užitie tabliet jodidu draselného vyzvaní zo strany mesta aj štátu.


Príbalový leták k baleniu jodidu draselného (65 mg) (PDF, 152 kB)

  


Tablety jodidu draselného sa vydávajú každých päť rokov z preventívnych dôvodov.

Foto: Veronika Majtánová

10.8.2022 11:06

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová