Mesto Trnava

Oplotenie športového areálu Slávia

V športovom areáli Slávia sa momentálne buduje oplotenie. Mesto Trnava doň v uplynulom období investovalo značné finančné prostriedky (napr. do výmeny povrchu atletickej dráhy, výstavbu nových multifunkčných ihrísk atď.), preto bude areál po novom v nočných hodinách uzamknutý. Dôvodom je prevencia vandalizmu a zachovanie čo najlepšej kvality športovísk a ich okolia.
Stavebné práce sa majú ukončiť v jarných mesiacoch. O presných časoch, kedy bude areál uzamknutý, budeme verejnosť včas informovať.

Zároveň prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť v bezprostrednej blízkosti stavebných prác.

20.12.2019 14:03

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?