Mesto Trnava

Otvorenie škôl a školských zariadení od 8. februára ešte nie je potvrdené

Minister školstva Branislav Gröhling v stredu 3. februára 2021 informoval o tom, že Pandemická komisia deň predtým odobrila návrat detí do škôl. Mesto Trnava poukazuje na skutočnosť, že otvorenie škôl nie je možné bez uznesenia Vlády Slovenskej republiky a následne vydaného rozhodnutia ministra školstva.

V súčasnosti je stále platné Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810, ktoré hovorí o prerušení školského vyučovania v školách a prerušení prevádzky školských zariadení. Toto rozhodnutie umožňuje obnovenie prevádzky len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu.  

Bez nového a upraveného rozhodnutia ministra školstva nemá Mesto Trnava ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území Trnavy právomoc školy otvoriť.

„Musíme sa riadiť aktuálne platnými nariadeniami zo strany vyšších orgánov. V prípade, že ministerstvo vydá nové rozhodnutie, sú naše školy pripravené opäť sa otvoriť, nie však zo dňa na deň. S obnovením prevádzky súvisí aj zabezpečenie stravovania, pretože potraviny sa musia objednať s dostatočným predstihom. Okrem toho je nutné mať zabezpečený potrebný počet zamestnancov, ktorí môžu v zmysle pokynov zo strany ministerstva vykonávať prácu na pracovisku. Bez týchto základných vecí nie je možné výchovno-vzdelávací proces v školách obnoviť,“ upozorňuje viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

O aktuálnej situácii v školstve budeme verejnosť informovať na našej webstránke. Rodičia budú vyrozumení zo strany škôl. Uvedené zmeny môžu nastať aj v priebehu budúceho týždňa, preto rodičom, ktorí by mali záujem o návrat svojho dieťaťa do školy, samospráva odporúča, aby sa dali otestovať na ochorenie COVID-19. Test minimálne jedného zákonného zástupcu dieťaťa je na základe nariadenia vlády podmienkou návratu dieťaťa do škôlky, resp. školy.

Samospráva intenzívne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave, ktorý vo svojom zhodnotení epidemiologickej situácie k 3. februáru 2021 uvádza, že „vzhľadom na najvyšší stupeň varovania, vysokú mieru 7-dňovej incidencie, ktorá ma len mierne klesajúci charakter, ako aj dokázanú prítomnosť vysokého percenta britskej mutácie v populácii (nízky efekt celoplošného testovania) otvorenie škôl môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v okrese Trnava.“

5.2.2021 12:43

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová